Holenderskie przedsiębiorstwa zainwestowały w firmy z branży naftowej i gazowej, nieruchomości, infrastrukturę, ale także w firmę dostarczającą technologie wojskowe do Birmy.

Dziennik informuje, że PGGM zainwestował w indyjską firmę Bharat Electronics, która dostarcza systemy uzbrojenia do Birmy.

Oba fundusze powierzyły pieniądze holenderskich emerytów firmie Adani Ports, która w 2019 r. zawarła umowę z juntą wojskową na rozbudowę portu w Birmie.

Rzecznik APG powiedział „De Volkskrant”, że firma „szanuje prawa człowieka jako ważny warunek wstępny zrównoważonych i odpowiedzialnych inwestycji” dlatego "prowadzi intensywne konsultacje". PGGM odmówiło komentarza.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje praw człowieka od lat wzywają do zerwania więzi z firmami w Birmie i powstrzymania się od prowadzenia interesów z reżimem wojskowym.

Raport ONZ z sierpnia 2019 r. wykazał, że wojsko w Birmie kontroluje dwie duże firmy w kraju, w tym dziesiątki spółek zależnych, przynosząc juncie milionowe przychody.

Organizacje zajmujące się prawami człowieka alarmują, że dochody otrzymane przez reżim są wykorzystywane do naruszania praw człowieka i prześladowania muzułmańskiej mniejszości Rohingjów w tym kraju.