Certyfikat ten miałby być dowodem, że dana osoba została zaszczepiona na COVID-19, otrzymała negatywny wynik testu lub wyzdrowiała z tej choroby.

"Obecna sytuacja epidemiologiczna nadal budzi poważne obawy, ale patrząc w przyszłość, musimy znaleźć rozwiązania, które sprawdzą się we wszystkich państwach członkowskich. Cyfrowy zielony certyfikat ma na celu ułatwienie bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się" - powiedział premier Portugalii António Costa, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że celem jest, by certyfikat i cały system do ich obsługi w pełni funkcjonowały już latem tego roku.

Ramy prawne cyfrowego zielonego certyfikatu obejmują dwa wnioski ustawodawcze. Pierwszy dotyczy obywateli UE i członków ich rodzin, a drugi - obywateli państw trzecich przebywających legalnie lub przebywających legalnie na terytorium państwa członkowskiego, podano także.

Zgodnie z tymi propozycjami, certyfikat będzie można stosować we wszystkich państwach członkowskich UE. Zostanie również wprowadzony w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Cyfrowy Zielony. Certyfikat ma być również otwarty na inicjatywy w tym zakresie, rozwijane na całym świecie.

Rada zaznaczyła, że:

  • zielony certyfikat cyfrowy nie jest warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się i nie jest dokumentem podróży, w celu podkreślenia zasady niedyskryminacji, w szczególności w stosunku do osób niezaszczepionych;
  • zaświadczenia mają być wydawane obywatelom Unii i członkom ich rodzin, a także legalnie przebywającym / przebywającym obywatelom państw trzecich zaszczepionym w państwach trzecich;
  • przepisy dotyczące ochrony danych zostały wzmocnione w całym tekście głównego rozporządzenia, w szczególności na podstawie wspólnej opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Rady Ochrony Danych;
  • tekst zawiera przepis przejściowy zapewniający państwom członkowskim możliwość dalszego korzystania z istniejących systemów przez 6 tygodni po wejściu w życie rozporządzenia głównego i do czasu, gdy ramy zielonego certyfikatu cyfrowego zaczną w pełni funkcjonować na ich terytorium;
  • tekst projektu rozporządzenia zawiera przepis umożliwiający Irlandii i innym państwom członkowskim wzajemne uznawanie zaświadczeń wydawanych obywatelom państw trzecich na zasadzie wzajemności;

W marcu br. Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje rozporządzeń, podlegających zwykłej procedurze ustawodawczej, zmierzających do stworzenia zielonego certyfikatu i ułatwienia bezpiecznego swobodnego przemieszczania się obywateli w UE w okresie pandemii COVID-19. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili powołanie i mandat Grupy Roboczej ad hoc, która ma priorytetowo przyspieszyć negocjacje, podano także.

Po kilku spotkaniach na szczeblu grup roboczych ambasadorzy UE uzgodnili obecnie wspólne stanowisko z myślą o rozpoczęciu negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Rada oczekuje, że Parlament Europejski przyjmie swoje stanowisko na posiedzeniu plenarnym w dniach 26-29 kwietnia.