"Z przyjemnością przedstawiam pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą irlandzkiego planu odbudowy i odporności. Irlandzki plan zawiera dobrze wyważone połączenie reform i inwestycji, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące przed tym krajem. Kładzie szczególny nacisk na transformację ekologiczną i cyfrową, poprzez inwestycje w zrównoważony transport kolejowy w Cork i łączność szkół wiejskich w całym kraju. Irlandia planuje poprawić też skuteczność swojego systemu opieki zdrowotnej" - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

15 czerwca KE rozpoczęła pożyczanie pieniędzy na rynkach finansowych na potrzeby Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF). W ramach pierwszej transakcji wyemitowała w imieniu UE 10-letnie obligacje o wartości 20 mld euro. W drugiej, 29 czerwca, dwie transze obligacji: 5-letnie o wartości 9 mld euro oraz 30-letnie o wartości 6 mld euro.

W sumie KE dotychczas pozyskała 35 mld euro na sfinansowanie RRF.

KE może pożyczać pieniądze na rynkach finansowych po tym, jak wszystkie państwa UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych. Na sfinansowanie Funduszu Odbudowy KE w 2021 roku chce wyemitować obligacje długoterminowe o wartości około 80 mld euro, które uzupełni krótkoterminowymi eurobonami.

Dokładna suma środków pozyskanych zarówno z obligacji, jak i eurobonów będzie zależeć od konkretnych potrzeb finansowych. Jesienią KE dokona weryfikacji swoich wstępnych założeń.