Jednocześnie, w swych prognozach Komisja Europejska odnotowuje najwyższą od 10 lat inflację w strefie euro.

Zgodnie z jesienną prognozą gospodarczą KE, tempo wzrostu PKB Unii w roku 2021 wyniesie 5 proc. Szacunki te są o 0,2 pkt. proc. wyższe niż w lipcu br. Jednocześnie, Komisja obniżyła prognozę wzrostu PKB dla roku 2022 z 4,5 proc. do 4,3 proc.

Natomiast prognozowane stopy wzrostu dla strefy euro to: 5 proc. w 2021 r., 4,3 proc. w 2022 r. i 2,4 proc. w 2023 r.

"Gospodarka europejska wyraźnie wychodzi z recesji z przewidywaną stopą wzrostu na poziomie 5 proc. w tym roku. Nasze działania mające na celu złagodzenie skutków pandemii i zwiększenie szczepień we wszystkich krajach UE przyczyniły się do tego sukcesu. Ale to jeszcze nie czas, żeby spocząć na laurach: nadal mamy do czynienia z niepewnością w związku z wirusem i istnieje pewne ryzyko, z którym należy się zmierzyć. Musimy się zmierzyć nie tylko z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw, a także z rosnącymi cenami energii, które wpłyną na wiele gospodarstw domowych i firm z całej Europy. Musimy również ściśle monitorować inflację i w razie potrzeby dostosowywać naszą politykę" - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Reklama

Według komisarza UE ds. gospodarczych Paulo Gentilloniego europejska gospodarka wchodzi właśnie "z fazy ożywienia w etap ekspansji". Jego zdaniem, należy jednak uważać na czynniki, które mogą zakłócić ten trend. "Są trzy kluczowe zagrożenia: wyraźny wzrost przypadków Covid-19 (...), rosnąca inflacja, napędzana głównie przez gwałtowny wzrost cen energii i zakłócenia łańcuchów dostaw" - wymienił.

"Roczna inflacja w strefie euro wzrosła z ujemnych -0,3 proc. w ostatnim kwartale 2020 r. do 2,8 proc. w trzecim kwartale 2021 r. Odczyt październikowy wyniósł 4,1 proc., co stanowi wartość odnotowaną tylko raz od 1997 r., kiedy zaczęto publikować dane (...)" - czytamy w prognozie KE.

Jednocześnie Komisja uspokaja, że zjawisko to jest przejściowe i spowodowane przede wszystkim wzrostem cen energii, a także dynamicznym odbiciem gospodarki po pandemii.

Komisja przewiduje, że inflacja w strefie euro osiągnie 2,4 proc w 2021 r., po czym spadnie do 2,2 proc. w 2022 r. i 1,4 proc. w 2023 r., Natomiast w przypadku całej Unii oczekuje się, że inflacja wyniesie 2,6 proc. w 2021 r, 2,5 proc. w 2022 r. i 1,6 proc. w 2023 r.

Jednocześnie analizy Komisji Europejskie wskazują na dalszą poprawę sytuacji na rynkach pracy krajów członkowskich.

"W drugim kwartale br. gospodarka UE stworzyła ok. 1,5 mln nowych miejsc pracy(...), a stopa bezrobocia spadła. Jednak całkowite zatrudnienie w UE było nadal o 1 proc. niższe w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. (...) Stopa bezrobocia w UE w sierpniu br. utrzymywała się na poziomie 6,8 proc., czyli nieco powyżej poziomu z końca 2019 r." - zwraca uwagę prognoza KE.

Komisja przewiduje wzrost zatrudnienia w UE w tempie 0,8 proc. w tym roku, 1 proc. w 2022 r. i 0,6 proc. w 2023 r. Oczekuje się, że w przyszłym roku zatrudnienie przekroczy poziom sprzed kryzysu. Analizy sugerują spadek bezrobocia w UE z 7,1 proc. w tym roku do 6,7 proc. oraz 6,5 proc. odpowiednio w 2022 r. i 2023 r.