Konsensus rynkowy wynosił 114,5 pkt.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w styczniu br. wyniósł 113,3 pkt wobec 113,5 pkt miesiąc wcześniej.