Po spotkaniu unijnych ministrów finansów Le Maire stwierdził, że sankcje nałożone na Rosję są bardzo skuteczne, zdezorganizowały rosyjski system finansowy i sparaliżowały zdolność rosyjskiego banku centralnego do ochrony rubla – podał Reuters.

Zapowiedział, że UE włączy krpyptowaluty na listę sankcji tak, by konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę stały się dla Moskwy jak najbardziej kosztowne. Francuski minister powiedział, że wśród unijnych liderów panuje duża zgoda co do tego, że kryptowaluty nie powinny być przeoczone, bo mogłyby stanowić lukę służącą do omijania sankcji.

Unia Europejska wykluczyła siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT. Sankcje objęły banki: Otkrytije, Nowikom, PSB, Bank Rossija, Sowkom, VEB i VTB. Zakaz wejdzie w życie dziesiątego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE i będzie miał również zastosowanie do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji, których prawa własności należą bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 proc. do wyżej wymienionych banków.