Dyplomata napisał, że w Kijowie rozpoczęły się rozmowy, dotyczące kwestionariusza akcesyjnego, który będzie podstawą dla przyszłej opinii Komisji Europejskiej w sprawie ukraińskiego wniosku o akcesję.

W spotkaniu, które - jak wynika z załączonego zdjęcia - odbyło się w formacie online, wzięli udział przedstawiciele ukraińskiego rządu, w tym wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna, przedstawiciele KE ds. polityki sąsiedztwa i rozszerzenia.

„Pracujemy przez 24 godziny na dobę, tak jak poleciła nam (przewodnicząca KE) Ursula von der Leyen” – dodał Maasikas.

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1513398095052161026?s=20&t=w188z7aOF0y6m8SJI8sHxg

Reklama