Europosłowie popierają propozycję Komisji Europejskiej, aby cel UE na 2030 rok w zakresie pochłaniania netto gazów cieplarnianych w tym sektorze wynosił co najmniej 310 mln ton ekwiwalentu CO2.

Takie zwiększenie celu podniosłoby w rzeczywistości unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku do 57 proc., ponieważ wkład pochłaniania netto w realizację celu 55 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok został ograniczony do 225 mln ton ekwiwalentu CO2 w unijnym prawie klimatycznym, zgodnie z propozycją PE. Byłoby to również korzystne dla poprawy różnorodności biologicznej i ponownego zalesiania.

Reklama

Europosłowie proponują również ustanowienie mechanizmu dotyczącego zakłóceń naturalnych w latach 2026-2030 dostępnego dla państw członkowskich, które nie osiągnęły swoich rocznych celów z powodu tzw. zakłóceń naturalnych, np. pożarów lasów.

Potwierdzają również swoje stanowisko, że naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla są delikatne i zmienne i dlatego, wbrew propozycji KE, nie powinny być łączone z emisjami z sektora rolniczego.

Po głosowaniu sprawozdawca Ville Niinisto (Zieloni) powiedział: "Rola naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w polityce klimatycznej UE jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w dążeniu do neutralności klimatycznej. Sposób użytkowania gruntów musi być inteligentny z punktu widzenia klimatu, a dotyczy to rolnictwa, rekultywacji terenów zdegradowanych i gospodarki leśnej. Stanowisko przyjęte dziś przez Parlament ulepsza wniosek Komisji w sprawie LULUCF wspierając lepsze zagospodarowanie terenów dla natury i bioróżnorodności".

PE jest teraz gotowy na rozpoczęcie negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Nowe przepisy są częścią pakietu Fit for 55, którego celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto przez UE o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu do poziomu z 1990 roku zgodnie z unijnym prawem klimatycznym.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)