"Naszym oczekiwaniem i dużą nadzieją na tę prezydencję jest otwarcie reformy ETS-u, czyli tego systemu uprawnień do emisji, bez poszerzania ETS-u na nowe obszary, a skupienie się na reformie tego chorego istniejącego systemu, który nie jest korzystny ani dla Republiki Czeskiej, ani dla Polski" - powiedziała minister Moskwa po posiedzeniu polsko-czeskiej Wspólnej Komisji powołanej na mocy Umowy ws. Turowa.

Polski rząd apeluje do Komisji Europejskiej o kompleksową reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU-ETS, m.in. poprzez ograniczenie roli lub wyłączenie z niego instytucji finansowych, które - według polskich władz - prowadzą na rynku spekulację.

W ramach systemu EU-ETS poszczególne rządy sprzedają przydzielone im pule uprawnień na aukcjach, na których kupują je instalacje emitujące. Zgodnie z europejskimi regulacjami, co najmniej 50 proc. wpływów ze sprzedaży uprawnień albo ich równowartość ma być wydana na cele związane z realizacją polityki energetyczno-klimatycznej UE.

autor: Łukasz Pawłowski

Reklama