W projekcie pakietu sankcji, który wymaga zatwierdzenia przez kraje członkowskie, czytamy: "zabrania się kupowania, importowania lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota, takiego jak wymienione w załączniku XXVI, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii lub do państwa trzeciego".

Jednak projekt aneksu do dokumentu, uzyskany przez Politico, doprecyzowuje, że Unia zakazywałaby wyłącznie importu złota sproszkowanego, surowego lub półproduktu, a także złotych monet i złomu. W projekcie nie ma mowy o złocie w postaci biżuterii.

W 2020 roku wartość eksportu rosyjskiego złota wyniosła prawie 19 mld dolarów.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)
Reklama