"Brutalne ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael w ostatnią sobotę (tydzień temu) spowodowały tragiczną śmierć ponad tysiąca niewinnych izraelskich cywilów. Zakładnicy powinni być natychmiast uwolnieni i bez żadnych warunków wstępnych. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru" - przypomniał Michel w zaproszeniu wystosowanym do unijnych przywódców.

"Jesteśmy w pełni solidarni z narodem Izraela i ofiarami ataków terrorystycznych. Izrael ma prawo do obrony przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa humanitarnego. Tragiczne sceny rozgrywające się w Strefie Gazy, wynikające z oblężenia i braku zaspokojenia podstawowych potrzeb w połączeniu ze zniszczeniami spowodowanymi silnym ostrzałem, budzą niepokój w społeczności międzynarodowej" - zwrócił uwagę przewodniczący Rady Europejskiej.

W związku z tym Michel uważa, że "niezwykle ważne jest, aby Rada Europejska, zgodnie z Traktatami i naszymi wartościami, określiła wspólne stanowisko i ustaliła jasny, jednolity kierunek działań, który odzwierciedla złożoność rozwijającej się sytuacji".

"Konflikt ten ma wiele konsekwencji, także dla nas, w Unii Europejskiej" - napisał Michel, wymieniając wśród zadań Wspólnoty m.in. zapewnienie pomocy humanitarnej i uniknięcie eskalacji konfliktu w tamtym regionie.

Reklama

"Konflikt może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa naszych społeczeństw. Jeśli nie będziemy ostrożni, może to zaostrzyć napięcia między społecznościami i podsycić ekstremizm. Wreszcie istnieje poważne ryzyko migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących, które już mają na swoim terytorium znaczną liczbę uchodźców. W przypadku nieostrożnego postępowania istnieje ryzyko dalszych fal migracyjnych do Europy" - ostrzegł Michel.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)