"Z radością przyjmuję porozumienie, które właśnie osiągnęliśmy w sprawie Ukrainy. Dzisiaj zrobiliśmy istotny krok w zapewnieniu Ukrainie przewidywalnego średnioterminowego wsparcia finansowego. Wsparcie, które będzie stanowić podstawę jej odbudowy i reform. Wsparcie, które pomoże krajowi na drodze do członkostwa w UE. Wsparcie, dzięki któremu będą mogli przetrwać" - powiedziała Metsola.

Dodała, że to wsparcie ostatecznie dotyczy także naszego własnego, europejskiego bezpieczeństwa. "To właśnie jest dziś stawką. Prawie dwa lata temu zobowiązaliśmy się do zapewnienia Ukrainie silnego wsparcia politycznego, humanitarnego, gospodarczego, dyplomatycznego, wojskowego i finansowego tak długo, jak będzie to konieczne" - zaznaczyła.

Przewodnicząca PE podkreśliła, że ma nadzieję, iż w przyszłości wkrótce zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie funduszu pomocy wojskowej dla Ukrainy. "Musimy zapewnić trwałe i przewidywalne finansowanie z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, aby zaspokoić potrzeby wojskowe Ukrainy" - dodała.

"Porozumienie w sprawie nowego instrumentu finansowego na rzecz Ukrainy o wartości 50 miliardów dolarów, nad którym Parlament Europejski głosował w październiku ubiegłego roku, było pilne, podobnie jak potrzeba uzgodnienia rewizji naszego długoterminowego budżetu. Jesteśmy to winni narodowi Ukrainy i jesteśmy to winni narodowi Europy" - podsumowała.

Reklama

W czwartek wszystkie państwa UE, w tym zgłaszające do tej pory sprzeciw Węgry, zgodziły się na wsparcie walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy kwotą 50 mld euro w ramach unijnego budżetu. Decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)