Jak przekazali eksperci z przedsiębiorstwa finansowego UBS, wskaźnik aktywności finansowej ISM Manufacturing PMI w Stanach Zjednoczonych spadł w grudniu do poziomu 48,4 wobec 49 w listopadzie, a wskaźnik Services PMI do 49,6 wobec 56,5 w tym samym okresie. Zatrudnienie poza sektorem rolnym wzrosło o 223 tys., będąc najniższym wzrostem od grudnia 2020 r., ale jednocześnie stopa bezrobocia powróciła do przed-pandemicznego, najniższego od 50 lat poziomu 3,5 proc. – zauważono.

Reklama

Gołębia polityka monetarna

Eksperci podkreślili, że inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych spowolniła do 6,5 proc., wobec "przegrzanego poziomu" 9,1 proc. w czerwcu. Produkcja przemysłowa spadła o 1,3 proc., a sprzedaż detaliczna o 1,1 proc. – zwrócono uwagę. Jak dodano, 14 grudnia 2022 r. Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 50 pb., do przedziału 4,25 – 4,50 proc. Zdaniem analityków, wypowiedzi członków Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) sugerują, że stopy procentowe zostaną ponownie podniesione 1 lutego, ale przypuszczalnie tylko o 25 pb.

W opinii ekspertów, warunki gospodarcze zbliżają się do stanu, który skłoni Fed do wstrzymania podwyżek stóp procentowych. Wskazują na to wnioski płynące z analizy raportu FOMC dotyczącego sytuacji ekonomicznej USA, tzw. Beżowej Księgi (ang. Beige Book).

Jak dodano, PKB w USA w trzecim kwartale 2022 wzrosło o 3,2 proc., a zgodnie z konsensusem rynkowym, w czwartym kwartale zwiększy się o 2,8 proc. Stabilny wzrost gospodarczy mógłby skłonić Fed do utrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych – oceniono. Zwrócono jednak uwagę, że jednym z powodów, dla którego bank centralny tak gwałtownie je podnosił, była obawa, że inflacja "zakorzeni się" w gospodarce. Jak zaś zauważono w raporcie, tempo podwyżek cen towarów spadło i według prognoz będzie coraz niższe, co sugeruje, że polityka banku centralnego przyniosła już oczekiwany skutek.

Eksperci UBS ocenili, że chociaż rynek pracy jest dalej "bardzo ciasny", to wydaje się, że zmniejszyła się presja pracowników na podwyżki wynagrodzeń. Jak stwierdzono, jej spadek jest istotny, by osiągnąć cel inflacyjny Fed (tj. 2 proc.). Kluczowy będzie – zdaniem ekonomistów – odczyt wskaźnika Employment Cost Index (wskaźnik kosztów zatrudnienia - ang.). Jeśli ukaże on, że wzrost płac istotnie spowalnia, może to skłonić amerykański bank centralny do przyjęcia bardziej "gołębiej" polityki monetarnej.