"Podczas wizyty podpisane zostało Memorandum między Portem Gdańsk i Administracją Portów Ukraińskich. Celem tej współpracy są kontakty w zakresie wspierania wszelkich inicjatyw podmiotów działających w korytarzu transportowym oraz tworzenie obszarów wsparcia i promocji, na zasadzie wzajemnych korzyści" - czytamy w komunikacie.

Wizyta prezydenta na Ukrainie odbyła się w dniach 11-13 października 2020 r.

Reklama

"Cieszę się z podpisanego dziś Memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i Administracją Portów Ukrainy, które - mam nadzieję, jest dobrym krokiem do stworzenia w niedalekiej przyszłości nowego intermodalnego korytarza transportowego" - skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

"Porty Ukrainy oraz Port Gdańsk zdecydowały się wymienić wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami, które w przyszłości mają zoptymalizować łańcuchy logistyczne, a tym samym zwiększyć wolumeny przeładowywanych przez porty towarów i przyczynić się do zacieśnienia relacji handlowych pomiędzy krajami" - powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke, cytowany w osobnym komunikacie Portu.

Administracja Portów Ukrainy, powstała w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. Siedzibą główną jest Odessa, największy port ukraiński. Na terenie portu znajduje się 55 nabrzeży przeładunkowych. Na jej terenie swoją działalność prowadzi 9 terminali do przeładunku towarów masowych, 6 terminali zbożowych, 2 terminale kontenerowe, terminal pasażerski i naftowy, ponadto 2 terminale do przeładunków owoców i olejów tropikalnych oraz terminal produktów chłodniczych. Terminale kontenerowe przystosowane są do przeładunku ponad 650 000 TEU rocznie. Terminal pasażerski jest jednym z największych na Morzu Czarnym i jest w stanie przyjąć jednocześnie do 5 jednostek wycieczkowych i obsłużyć do 4 milionów turystów rocznie, podano w materiale Portu.

"Pomiędzy portami Polski i Ukrainy istnieją duże perspektywy współpracy. Jednym z priorytetowych kierunków jest poszukiwanie oraz przyciąganie ładunków tranzytowych do tych krajów, np. z Azji Środkowej czy Turcji. Podpisane porozumienie pozwoli na pogłębienie współpracy i podwyższenie konkurencyjności obu portów na swoim zapleczu ładunkowym" - czytamy dalej.

Port Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się hubem transportowym w rejonie Morza Bałtyckiego. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią, Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.