Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - W ramach modernizacji jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych we wschodniej części Warszawy- ciągu ulic Marsa-Żołnierska - planowana jest budowa estakady w kierunku jazdy do centrum miasta, wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFPR).
Inwestycja ma kosztować 63,4 mln zł, w tym ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - 52,6 mln zł.
"Ciąg ulic Marsa-Żołnierska w Warszawie to jedna z najważniejszych tras, która wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku południowym. Zapewnia on połączenie z uczęszczanymi drogami krajowymi, w tym korytarzem TEN-T" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odcinek węzeł Marsa - granica miasta - etap III dotyczy dróg wojewódzkich nr 637 i 631.
(ISBnews)