OMT została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła) - długość ok. 16,3 km oraz Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) - długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

W postępowaniu przetargowym na zadanie 1 tj. Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), którego wykonanie GDDKiA oddział w Gdańsku oszacowała na 771 mln zł brutto, wpłynęło 11 ofert. Najtańszą złożył Budimex na kwotę ponad 715 mln zł.

W przypadku zadania 2 - Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) oraz obwodnica Żukowa - chęć jego realizacji także zgłosiło 11 firm i konsorcjów. Najtańsza oferta wpłynęła od konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner) o wartości 777 mln zł. GDDKiA w Gdańsku obliczyła koszt tej inwestycji na ponad 864 mln zł brutto.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas.

OMT rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (jest budowany w ramach innego odcinka S6 Bożepole Wielkie - Gdynia), prowadząc na wschód od drogi krajowej nr 20 (w pobliżu Żukowa) i dalej na południe od drogi krajowej nr 7 w kierunku węzła Gdańsk Południe (na S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona).

Reklama

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Planowany termin oddania do użytku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to drugi kwartał 2025 r.(PAP)

autor: Robert Pietrzak

rop/ skr/