Jak poinformował we wtorek Urząd Miasta Krakowa, oferta firmy Voessing Polska była najtańsza spośród trzech propozycji nadesłanych w podstępowaniu przetargowym. Zawarcie umowy powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej pięć wariantów Trasy Balickiej, a także opracować prognozy ruchu, rozpoznać warunki gruntowo-wodne, rozwiązać kolizje z infrastrukturą i sporządzić kosztorys inwestycji. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Trasa Balicka, czyli ul. gen. Marii Wittek, połączy III obwodnicę, tj. ul. Armii Krajowej i planowaną Trasę Zwierzyniecką, z autostradą A4. Droga zapewni m.in. dogodny dojazd do portu lotniczego w Balicach. Ulica będzie miała około sześciu kilometrów długości. Ruch będzie odbywał się na dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

W ramach koncepcji przewiduje się budowę m.in. drogi głównej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, węzła drogowego z autostradą A4, połączenia z ul. Armii Krajowej, a także dwóch parkingów przesiadkowych typu park&ride.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ amac/