Jak poinformowała w piątek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA wykonawca wybuduje zaprojektowany obiekt trójprzęsłowy w formie żelbetowej płyty pomostu zespolonej ze sprężonymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi. Na obiekcie będzie zlokalizowana jezdnia, chodnik oraz ścieżka pieszo–rowerowa.

Na czas robót ruch pojazdów i pieszych zostanie skierowany na obiekt tymczasowy. Termin realizacji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy, może on ulec skróceniu do 22 miesięcy.

Termin składania ofert mija 26 marca br. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ skr/