Jak podano, to trzecia obwodnica w województwie wielkopolskim z rządowego programu budowy 100 obwodnic, która przeszła do fazy realizacji.

Inwestycję za ok. 246,8 mln zł zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner). Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego w oparciu o wykonaną już Koncepcję programową, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie obwodnicy.

"Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą ósmą w tym roku; do fazy realizacji przeszły zadania o łącznej długości ok. 367 km i wartości ok 10,2 mld złotych. Umowa na realizację obwodnicy Gostynia jest siódmą podpisaną od początku 2021 r. w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 12.

"Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości innych dróg w Gostyniu. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Lesznem a Jarocinem. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego w południowej części woj. wielkopolskiego" - podała GDDKiA.

W ramach budowy obwodnicy Gostynia powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 17 km i przekroju: jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Odcinkowo jeden kierunek będzie poszerzony o drugi pas.

W ramach programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic. Poza obwodnicą Gostynia będą to jeszcze obwodnice: Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (DK15), Żodynia (DK32), Grzymiszewa (DK72), Koźmina Wielkopolskiego (DK15), Kalisza (DK25), Strykowa (DK32), oraz Kamionnej (DK24). (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ drag/