"Dziś możemy ogłosić duży sukces, którym jest pozyskanie środków finansowych na rozbudowę, budowę nowych inwestycji w ramach naszego instrumentu +Łącząc Europę+" - powiedział na briefingu prasowym Puda.

"Otrzymujemy możliwość realizacji siedmiu nowych projektów, które w Europie są niespotykane" - powiedział. Dodał, że wśród tych projektów jest sześć nadzorowanych przez kolej.

Reklama

Puda wskazał, że nasz kraj znalazł się "na liście, na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości i pozyskanych środków europejskich".

"Siedem inwestycji, 47 mln euro dofinansowania w ramach tego nowego Instrumentu" - powiedział Puda.

Minister przyznał, że Polska jest jednym z krajów, który wykorzystuje "dobrze środki europejskie". "Jesteśmy cały czas jednym z tych państw, które jest - można powiedzieć - na podium. Z jednej strony to duże wyzwanie, z drugiej strony oczywiście wielka radość dla wszystkich, którzy korzystają ze środków europejskich. Tym razem jesteśmy krajem, który pozyskał najwięcej w tej perspektywie finansowej jeżeli chodzi o pozyskanie środków finansowych w ramach tego instrumentu" - powiedział.

Minister przekazał, że projekty, które otrzymały dofinansowanie, są "wielowymiarowe, takie jak projekty innowacyjne, kompleksowe". "Efekty tych prac poprawią znacznie komunikację pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi na terenie nie tylko Polski, ale również w ramach połączeń między krajami w regionie całej Europy Środkowo-Wschodniej" - wskazał.

Jak mówił, dzięki pozyskanym funduszom zostanę przygotowane do realizacji duże inwestycje. Chodzi o inwestycje na liniach kolejowych: E59, E30 czy rozbudowę infrastruktury w Porcie morskim Gdynia. "Możemy nawet mówić o otwarciu frontu robót dla wykonawców kolejowych i sektora morskiego w nowo otwartej perspektywie 2021-2027" - dodał.

Obecny na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział, że podpisanie umów na dofinansowanie siedmiu projektów transportowych to namacalny dowód na to, że jesteśmy w nowym okresie podejścia Polski do wykorzystania środków unijnych i wykorzystania korzyści, które łączą się z naszym członkostwem w Unii Europejskiej.

"To co jest istotne to wydać te pieniądze (fundusze unijne - PAP) mądrze, wydać je w sposób, aby był jak najlepszy efekt, z korzyścią dla Polaków. To wymaga, zwłaszcza w infrastrukturze, podejścia systemowego. Wymaga to definicji najważniejszych potrzeb transportowych kraju, (...) zdefiniowania, czego w obecnym systemie komunikacyjnym najbardziej brakuje" - stwierdził wiceminister.

Horała wyraził nadzieję, że realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Projekty, na które PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały dofinansowanie, to: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej E59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki - 18,2 mln euro dofinansowania, opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy linii kolejowej E30 na odcinku Rzeszów - Medyka (1,15 mln euro dofinansowania), opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T (1,03 mln euro dofinansowanie) i opracowanie dokumentacji projektowej na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszewice - Jelcz - Wrocław Brochów (2,37 mln euro dofinansowania).

Z kolei projekty CPK, na które podpisano umowy, to prace projektowe budowy tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię nr 14, usprawniające połączenie na sieci bazowej TEN-T - dofinansowanie w wysokości 13,16 mln euro, prace studyjne dla uzupełnienia brakującego odcinka w korytarzu Morze Północne - Morze Bałtyckie: kolej dużych prędkości pomiędzy Warszawą a Poznaniem - dofinansowanie w wysokości 10,96 mln euro.

Natomiast projekt Zarządu Morskiego Portu Gdynia na prace przygotowawcze dla inwestycji "Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia" otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta