Jak przekazało MI, z dotychczasowych kontaktów z parterami społecznymi – izbami gospodarczymi zrzeszającymi podmioty związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej - wynika, że w ramach tej branży istnieje zainteresowanie ponownym wykorzystaniem przynajmniej części nieużytkowanych już bramownic poboru opłat drogowych viaTOLL.

"Istnieje (...) możliwość wykorzystania tej infrastruktury do budowy sieci 5G oraz powiązanych z nią punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu" - poinformowało PAP biuro prasowe resortu.

Rozwijana obecnie sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwiać pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Resort infrastruktury przypomniał, że zarządcą infrastruktury przydrożnej - tj. konstrukcji bramownic, urządzeń na nich zamontowanych oraz związanych z nimi przyłączy - jest Krajowa Administracja Skarbowa, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu poboru opłaty elektronicznej e-TOLL.

Reklama

Ministerstwo poinformowało też, że ponad 150 bramownic przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie wykorzystywać je w ramach pełnienia funkcji zarządcy dróg krajowych.

"Ponadto Główny Inspektor Transportu Drogowego przeanalizował możliwość wykorzystania infrastruktury przydrożnej do montażu urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Takie analizy przeprowadzono również w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego, gdzie stwierdzono możliwość wykorzystania bramownic do zdalnego odczytu danych z tachografów inteligentnych" - przekazał resort infrastruktury.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski