Marża detaliczna na benzynę Eurosuper 95 wyniosła 0,11 zł/ litr średnio w 2022 r. wobec 0,14 zł/litr średniego poziomu z 2021 r.

W przypadku oleju napędowego marża wynosiła średnio 0,06 zł/ litr w porównaniu do 0,07 zł/litr średniej z 2021 r.

W przypadku autogazu marża w pierwszych 2022 r. wynosiła średnio 0,68 zł/ litr wobec 0,24 zł/litr średnio w 2021 r.

(ISBnews)