Jak poinformowały PKP, wcześniej Walne Zgromadzenie Polskich Kolei Państwowych odwołało w piątek prezesa Krzysztofa Mamińskiego oraz czterech członków zarządu.

Zmiany w PKP S.A. Kto wchodzi do zarządu?

Beroud był dotychczas prezesem Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Jak podkreśliły PKP, jako szef SKM był odpowiedzialny za realizację największego w historii projektu inwestycyjnego spółki, rozszerzającego park taboru o 21 nowych pojazdów o wartości 668 mln zł. Nowy prezes, jak zaznaczyła kolejowa spółka, Beroud ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym dla kraju, jak budowa terminala LNG, podziemne magazyny gazu w Wierzchowicach oraz kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie. Zarządzał także spółkami handlowymi w branży budowlano-konstrukcyjnej. Jego hobby to sztuki walki wushu. W 2021 roku został mistrzem Polski w tej dyscyplinie.

Nowy wiceprezes Andrzej Bułczyński jest związany od 16 lat z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK. We współpracy z PKP S.A. doprowadził do zrealizowania kluczowych inwestycji dotyczących przebudowy stacji i dworców w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie, a w ostatnich latach był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Programu Kolej + oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.

Reklama

Paweł Lisiewicz był członkiem zarządu ds. rozwoju w Szybkiej Kolei Miejskiej, wcześniej pracował m.in. w ministerstwie skarbu, kierował Gabinetem Prezydenta RP, z ramienia MSP zasiadał w radach nadzorczych.

Dariusz Grajda jest od 2005 r. związany z samorządowym przewoźnikiem Koleje Mazowieckie, gdzie ostatnio był członkiem zarządu. Od 2016 r. prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych.

Kto sprawuje nadzór nad PKP S.A.?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca 2024 r. nadzór właścicielski nad Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. sprawuje Minister Infrastruktury.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP. To jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o innym charakterze. PKP są właścicielem około 90 proc. czynnych dworców kolejowych.

W skład Grupy PKP wchodzą takie spółki jak przewoźnicy PKP Cargo, PKP LHS, PKP Intercity, SKM w Trójmieście, PKP Informatyka czy PKP TELKOL.