Strata operacyjna wyniosła 186,4 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 580,2 mln zł, podano w komunikacie.

Przychody z tytułu umów z klientami sięgnęły 4 075,6 mln zł. Masa towarowa wyniosła 93,6 mln ton.

"Jednocześnie spółka informuje, że uzyskała od kredytodawców zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA wg danych z jednostkowego sprawozdania finansowego na poziomie nieprzekraczającym 3,0. W przypadku umów z dwoma bankami finansującymi powyższe zwolnienie jest uwarunkowane wymogiem, aby poziom wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP Cargo za 2020 rok nie przekroczył wartości 4,0. Szacowany poziom wskaźników finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. nie spowoduje naruszenia warunków zawartych przez grupę umów kredytowych" - czytamy dalej.

PKP Cargo planuje publikację skonsolidowanego raportu rocznego na 31 marca 2021 r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)