Unia Europejska jest trzecim największym producentem chemikaliów na świecie. Według danych Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic) tutejszy przemysł chemiczny wygenerował w 2019 roku sprzedaż na poziomie 543 mld euro, a zatrudnienie w tej branży sięgnęło ponad 1,1 mln osób. Przemysł chemiczny, podobnie jak cały sektor produkcyjny w krajach członkowskich UE, został dotknięty pandemią COVID-19, co spowodowało spadek produkcji o blisko sześć procent w 2020 r. Ten trudny okres pokazał jednak, że chemiczne łańcuchy wartości należą do najbardziej odpornych w Europie (2)

Polski eksport chemią stoi

Polski przemysł chemiczny to obecnie ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wraz z rozwojem branży, rośnie eksport polskiej chemii. Przez ostatnie pięć lat sprzedaż do krajów będących głównymi odbiorcami, czyli Niemiec i Czech, wzrosła prawie o połowę. Coraz więcej towarów trafia również na Ukrainę i do Belgii. W efekcie wartość eksportu polskiego segmentu chemicznego w 2019 roku sięgnęła ponad 141 571 mln zł (3)
Podczas pandemii branża odegrała ważną rolę jako dostawca surowców wykorzystywanych do produkcji leków, artykułów medycznych, detergentów oraz środków higieny osobistej. Nie byłoby to możliwe bez stabilnych łańcuchów dostaw, co w tym przypadku wymaga odpowiedniej wiedzy, wyposażenia i doświadczenia.

Chemikalia w pewnych rękach

Transport chemii, zwłaszcza przesyłek podlegających przepisom umowy ADR (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), wiąże się z wieloma wyzwaniami. Niezbędne są do tego właściwa infrastruktura i wiedza na temat potrzeb przemysłu chemicznego gwarantujące bezpieczeństwo.
- Przemysł chemiczny należy do najbardziej wymagających branż, których obsługa logistyczna musi być ściśle zaplanowana oraz nadzorowana już od samego początku. W przypadku transportu oraz magazynowania wyrobów chemicznych i towarów niebezpiecznych nie ma bowiem miejsca nawet na najmniejszy błąd. Ze względu na złożoność tematu i przepisów warto w tej kwestii zdać się na doświadczonego operatora, który dysponuje odpowiednią infrastrukturą, jak również zna wymagania tej branży - podkreśla Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu Dachser Chem Logistics w Polsce.

Bezpieczeństwo to podstawa

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, w ramach wyspecjalizowanej globalnej komórki Dachser Chem Logistics obsłużył w 2020 roku blisko cztery miliony ładunków chemicznych. Firma ma liczone w dekadach doświadczenie w obsłudze takich towarów jak m.in. farby i lakiery, smary, oleje, tworzywa sztuczne, detergenty, chemia budowlana, środki ochrony roślin czy kompozyty. Dysponuje też zintegrowaną siecią transportową i magazynową dla wyrobów chemicznych. Wszystkie ciężarówki w charakterystycznych niebiesko-żółtych barwach Dachser są przystosowane do przewozu chemikaliów, a kierowcy posiadają zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.
- Prawidłowe obchodzenie się z towarami niebezpiecznymi wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W tym celu wdrożyliśmy wystandaryzowane wewnętrzne przepisy obejmujące określone wyłączenia z transportu oraz ocenę ryzyka. Ponadto Dachser zatrudnia 255 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych, którzy każdego roku prowadzą regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla ponad 12,7 tys. pracowników na całym świecie - dodaje ekspertka Dachser Chem Logistics Ewelina Staszewska-Kobiela.

Cyfrowe wsparcie

Istotną rolę w bezpiecznym i niezawodnym transporcie chemii odgrywają również rozwiązania informatyczne. Dachser korzysta z własnych systemów zarządzania globalnym transportem i magazynami, które spełniają najwyższe standardy w zakresie integracji oraz przejrzystości danych. Platforma informatyczna operatora logistycznego obejmuje centrum EDI jako centralną platformę komunikacyjną, portal internetowy eLogistics oraz narzędzie do zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw ActiveReport. Zapewniają one płynną wymianę informacji oraz stały monitoring przesyłek na każdym etapie łańcucha dostaw, a co za tym idzie, możliwość natychmiastowego wykrycia i reakcji na ewentualne problemy. Co ważne, bezpieczeństwo danych jest potwierdzone certyfikatem ISO 27001, co jest dowodem spełniania najwyższych światowych standardów w tym zakresie.
Dzięki powierzeniu obsługi procesów logistycznych doświadczonemu operatorowi producenci wyrobów chemicznych, w tym również towarów niebezpiecznych, mogą zyskać przewagę konkurencyjną, a także pewność, że ich przesyłki dotrą do odbiorców na czas z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
-------------------------------------------------
(1) - European Chemical Industry Council (Cefic).
(2) - Cefic Facts & Figures 2021.
(3) - Przemysł Chemiczny w Polsce - pozycja, wyzwania, perspektywy, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 2020 r.