"Rozpoczęliśmy już działania związane z wypracowaniem strategii, obejmującej perspektywę średniookresową i długookresową. [...] Zatwierdzenie nowego planu wieloletniego planowane jest na IV kw. bieżącego roku. Chcemy w IV kw. [go] przedstawić" - powiedział Seliga podczas konferencji prasowej.

Reklama

Prezes poinformował także, że akwizycje podmiotów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych pozostają istotnym elementem i filarem rozwoju strategicznego grupy.

"Jako spółka aktywnie monitorujemy, analizujemy potencjalne cele akwizycyjne" - powiedział.

30 stycznia spółka podała, że rada nadzorcza zatwierdziła Rewizję Strategii Grupy na lata 2019-2023. Cele strategiczne grupy w rewizji określono jako: po pierwsze, pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038; po drugie, 50-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 r. mierzony pracą przewozową.

PKP Cargo zapowiedziało, że rewizja strategii na lata 2019-2023 jest elementem wyjściowym do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Grupy PKP Cargo na lata 2024-2028.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2021 r. miała 4,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)