Inwestycja będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez samorządy skupione w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska: gminę Zielonki (lider projektu), gminę Kraków i powiat krakowski. Porozumienie w tej sprawie podpisano w czerwcu 2017 r.

Zadanie objęte przetargiem dotyczy budowy wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

Przedsięwzięcie zakłada budowę nowego wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 8 i 95. Będzie on miał około 60 m długości i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach zostaną zbudowane ronda turbinowe, aby bardziej usprawnić ruch. Wzdłuż wiaduktu i drogi powstaną chodniki oraz drogi dla rowerów. Nowa konstrukcja zostanie umiejscowiona w ciągu ul. Piasta Kołodzieja, około 550 m na wchód od starego wiaduktu. Termin wykonania inwestycji został określony na 24 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Pierwszy przetarg został unieważniony w lipcu zeszłego roku, ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczały założony kosztorys inwestorski, a partnerom projektu nie udało się pozyskać brakujących środków. Zamawiający na to zadanie zamierzał przeznaczyć ponad 18,3 mln zł, tymczasem najtańsza oferta opiewała na ponad 27,2 mln zł.

Zgodnie z pierwotnymi planami nowy wiadukt w Batowicach k. Krakowa, który poprawi dostępność komunikacyjną miasta i ościennych północno-wschodnich gmin miał zostać wybudowany do końca 2018 r. Obecny wąski przejazd pozwala jedynie na prowadzenie ruchu wahadłowego. Generuje to duże korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ponadto obiekt jest w fatalnym stanie technicznym.

Docelowo w sąsiedztwie nowego wiaduktu ma powstać cały węzeł przesiadkowy z przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, pętlą tramwajową i autobusową oraz parkingiem park&ride.

Zdaniem sygnatariuszy porozumienia inwestycja znacznie usprawni komunikację między Krakowem a gminami Zielonki, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Ma również kompleksowy charakter, gdyż ułatwi podróż nie tylko kierowcom, ale także użytkownikom komunikacji miejskiej oraz pieszym i rowerzystom.

Projekt jest jednym z kilkudziesięciu przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej w 15 gminach skupionych w Metropolii Krakowskiej. Wszystkie będą realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).(PAP)

autor: Rafał Grzyb