Minister Adamczyk na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu uczestniczył w rozmowie o infrastrukturze, podczas której przedstawił – jak zaznaczył – „pierwsze okazanie publiczne” projektu Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Podał, że celem rządu i ministerstwa infrastruktury do 2030 r. jest m.in. zrealizowanie łącznie 6138 km dróg ekspresowych i 2095 km autostrad.

„Jestem umówiony z panem premierem, że to pan premier Mateusz Morawiecki będzie mówił o nowych programach; one wstępnie uzyskały już akceptację, oczywiście zostaną poddane konsultacjom społecznym. (…) Nie będę mówił o kwotach, ale są one obfite” – zapewnił.

„Pojedziemy na całej długości autostradą A1, ona już jest w budowie, prace postępują bardzo szybko. Droga ekspresowa S1 – do granicy ze Słowacją. Droga S7 od portów do, mam nadzieję, Chyżnego – być może z Rabki do Chyżnego droga główna przyspieszona, ale na pewno dwujezdniowa” – zapowiedział minister.

„Do 2030 r.: w całości zrealizowana Via Carpatia, która już jest w budowie, Via Baltica, która za dwa lata zostanie zrealizowana, w pełni droga S6 wzdłuż wybrzeża, w pełni ring wokół Warszawy w ciągu S50, który będzie włączał się w Centralny Port Komunikacyjny” – wymieniał szef MI.

Reklama

„Zostanie w pełni zrealizowana droga S11 z Koszalina na Górny Śląsk, Beskidzka Droga Integracyjna również w całości, droga ekspresowa nr 75 nazywana +sądeczanką+, na pewno +dziesiątka+, autostrada A2 do granicy z Białorusią, droga S17 na Lubelszczyźnie, droga nr 74 z Niska w kierunku Łodzi, droga ekspresowa nr 12, droga S3, przebudowana A18 i autostrada A4” – dodał uściślając, że chodzi o odcinek między Wrocławiem a Krzyżową.

Pytany o perspektywę kwot, za które byłyby realizowane te inwestycje Adamczyk ocenił, że „premier jest zdeterminowany i chciałby, ma nadzieję, że rząd potwierdzi wysoki limit finansowy”. „Nie mogę powiedzieć, jaka to będzie kwota, ale zaskoczy to wszystkich pozytywnie – nie tylko użytkowników dróg, ale także zaskoczy to branżę drogową” – ocenił.

„Dzisiaj przedsiębiorcy w Polsce mogą planować swoją przyszłość” – przekonywał w tym kontekście minister infrastruktury. Zasygnalizował, że poza nowymi inwestycjami premier zaakceptował też przygotowany w nowym PBDK projekt programu utrzymania dróg krajowych na lata 2020-30, przewidującego rocznie ponad 5 mld zł.

„Wypełniamy strategię transportową konkretnymi projektami, dla których będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Te programy są niezbędne, aby uzyskać akceptację urzędników z Brukseli, że warto inwestować w Polsce, bo będziemy mieli efekt bezpieczeństwa” – wskazał minister przypominając, że koszt wypadków drogowych w Polsce w 2018 r. sięgnął 56 mld zł.

"Mamy spełnienie deklaracji pana premiera Mateusza Morawieckiego: pan premier zmobilizował nas i na jego prośbę przygotowaliśmy projekt programu bezpiecznej infrastruktury drogowej. To niebagatelne środki dedykowane różnym urządzeniom drogowym, chociażby oświetlenia przejść dla pieszych" - dodał Adamczyk.

Zobrazował, że tylko w Małopolsce pilotażowy program w tym zakresie przyniósł spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków na przejściach dla pieszych o ponad 40 osób w ciągu roku. "Ten program bezpiecznej infrastruktury drogowej będzie zabezpieczał miejsca, które są dzisiaj najbardziej niebezpieczne, bo bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem naszego rządu" - zapewnił minister infrastruktury.

Adamczyk: w programie 100 obwodnic już ponad 80 programów inwestycyjnych

Dla ponad 80 inwestycji przewidzianych w rządowym programie 100 obwodnic na lata 2020-30 podpisano już programy inwestycyjne, czyli uruchomiono proces realizacji – poinformował w środę na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Dla 100 obwodnic, które zostały wybrane z ponad 600 miejsc w Polsce, gdzie oczekiwane są obwodnice, w ponad 80 przypadkach zostały podpisane programy inwestycyjne. To decyzje rządu, że zabezpieczamy środki finansowe na budowę obwodnicy i polecamy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowanie dokumentacji” – zaznaczył w trakcie rozmowy o infrastrukturze Adamczyk.

„W bardzo wielu wypadkach miejscowości, gdzie projektujemy obwodnice, nie mają przygotowanych żadnych dokumentów, ani studium wykonalności ani oceny oddziaływania na środowisko, a to są prace, które trwają w czasie. Program inwestycyjny uruchamia te procesy. Ale w 23 przypadkach już z tego programu albo przetargi są ogłaszane, albo rozstrzygane – i idziemy w realizację” – dodał.

Jak informował minister Adamczyk, ogłaszając w lutym br. program 100 obwodnic, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu, to 28 mld zł.

Kryteriami wyboru miejscowości były: natężenie ruchu w poszczególnych miastach i miasteczkach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz "ważne czynniki społeczno-gospodarcze". Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 r. oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

W tym roku, do pierwszych dni września, GDDKiA ogłosiła ogółem 20 przetargów na zadania o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,9 mld zł. Było to 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł, cztery obwodnice z rządowego programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km i wartości ok. 975 mln zł.

Zgodnie z danym przedstawionymi w ostatnich dniach na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach GDDKiA od stycznia br. podpisała 25 umów na zadania o łącznej długości 348,8 km i wartości ponad 15 mld zł, a do końca grudnia br. planuje podpisać jeszcze dziewięć umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł (będą to m.in. odcinek A2 oraz odcinki S1, S7 oraz S19).

Adamczyk: realne, by Fundusz Dróg Samorządowych do 2023 r. objął 22 tys. km dróg

Jest realne, aby Fundusz Dróg Samorządowych wsparł do 2023 r. budowę lub modernizację 22 tys. km dróg gminnych i powiatowych, być może także wojewódzkich – ocenił w środę na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Realizujemy program wsparcia przebudowy dróg samorządowych. Do 2023 r. jest absolutnie realne ponad 22 tys. kilometrów dróg gminnych i powiatowych, a mamy nadzieję, że również i wojewódzkich, ale o tym będzie informował pan premier” – zasygnalizował podczas rozmowy o infrastrukturze Adamczyk.

„Mamy tu co roku ponad 3 mld zł ze środków rządowego funduszu; do tego pieniądze dokładają samorządy – mamy co roku uruchomione finansowanie ponad 5 mld zł. A to oznacza, że w 2020 r. ponad 2,4 tys. budów jest realizowanych w Polsce w różnych miejscach – siłami małych, rodzinnych i gminnych firm, o lokalnym znaczeniu” – zaznaczył szef MI.

Według wyliczeń Adamczyka z ostatnich dni, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do samorządów trafiło dotąd blisko 10 mld zł wsparcia - w ub. roku 6 mld, a w tym roku 3,2 mld zł. W ciągu 10 lat wsparcie programu wyniesie 36 mld zł, a połączone ze środkami samorządów ok. 50 mld zł. Wartość całego FDS na 2021 r. i kolejne lata w całym kraju ma wynosić ok. 3,2 mld zł.