Z najnowszego raportu "DNA of Real Estate", opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że sektor nieruchomości logistycznych pozostał w dość dobrej kondycji również w trzecim kwartale 2020 roku.

"W warunkach ograniczonej podaży oraz silnego popytu ze strony najemców i inwestorów osiąga on najlepsze wyniki spośród głównych sektorów nieruchomości, o czym świadczy dalszy wzrost czynszów i kompresja stóp kapitalizacji na większości rynków" - podkreślono.

Jak czytamy w raporcie, stawki czynszowe w przypadku najlepszych obiektów w Europie wzrosły średnio o 0,6 proc. w trzecim kwartale i o 2,1 proc. w ciągu roku. Największy wzrost miał miejsce w Berlinie, gdzie czynsze wzrosły w ciągu kwartału o 12 proc., a także w Rotterdamie – o 7,1 proc.

Reklama

Dodano, że stopy kapitalizacji dla nieruchomości logistycznych w Europie spadły o 25 pb rok do roku i wyniosły 5,26 proc. w trzecim kwartale br. Najniższe średnie stopy kapitalizacji na poziomie nieprzekraczającym 4 proc. utrzymują się we Francji i w Niemczech, a na większości rynków obniżyły się w ujęciu rocznym o co najmniej 20 pb - wskazano.

"Pomimo dynamicznej sytuacji na rynku i wciąż dużej niepewności spowodowanej pandemią koronawirusa perspektywy dla sektora magazynowego pozostają korzystne. Przewidujemy, że popyt na rynku magazynowym będą nadal generować przede wszystkim firmy z branży logistycznej, kurierskiej i handlowej w silnym powiązaniu z rozwojem sektora e-commerce" - prognozują autorzy raportu.

Zwrócono ponadto uwagę, że do normalnej aktywności wracają powoli firmy z sektora produkcyjnego i motoryzacyjnego. Rośnie też aktywności firm z branży IT, które poszukują nowoczesnej powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na centra przetwarzania danych.

Odnośnie nieruchomości biurowych w raporcie wykazano, że czynsze za wynajem takich powierzchni nieznacznie spadły w trzecim kwartale 0,1 proc. (kwartał do kwartału), po dużo większym spadku o 0,7 proc. w poprzednim kwartale.

Tempo wzrostu w ujęciu rocznym spowolniło jeszcze bardziej – stawki czynszowe są o zaledwie 1 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, co oznacza, że rosną one najwolniej od 2014 roku - podkreślono.

W raporcie wyjaśniono, że czynsze wzrosły tylko w pięciu miastach, przy czym najbardziej w Birmingham (o 7 proc.) oraz w Leeds (o 6 proc.). Spadki natomiast odnotowano w sumie na dziesięciu rynkach – o 10 proc. w Stambule oraz o 5 proc. w Berlinie - gdzie jak zaznaczono -tym samym zakończył się okres nieprzerwanego wzrostu czynszów od 2014 r.

Autorzy dodali, że stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w Europie wzrosły do 4,34 proc. po spadku do 4,26 proc. w pierwszym kwartale bieżącego roku. "Na głównych rynkach Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii zaobserwowaliśmy jednak w ciągu kwartału nieznaczną kompresję, co świadczy o zainteresowaniu inwestorów najbardziej atrakcyjnymi aktywami w kluczowych lokalizacjach" - dodano.

Firma C&W poinformowała ponadto, że w przypadku sektora nieruchomości handlowych, trend spadkowy utrzymał się również w trzecim kwartale br. "Tempo zmian na rynku handlowym, który znalazł się w trudnej sytuacji, przyspieszyło z powodu trwającej pandemii i spadku sprzedaży w sklepach stacjonarnych, zamarcia ruchu turystycznego w niektórych lokalizacjach oraz nieprzerwanego rozwoju sprzedaży w kanale online" - wyjaśniono.

Raport wykazał, że od ponownego otwarcia centrów handlowych po wiosennym lockdownie obserwowaliśmy w Polsce systematyczny spadek udziału sprzedaży przez Internet, który w sierpniu br. wyniósł już tylko 6,1 proc., podczas gdy w kwietniu wynosił rekordowe 11,9 proc.

Dodano, że przed pandemią udział e-commerce w sprzedaży detalicznej ogółem oscylował w granicach 5-6 proc. "Wraz z jesiennym nasilaniem się pandemii obserwujemy powrót konsumentów do zakupów internetowych. We wrześniu 2020 roku udział sprzedaży online wyniósł już 6,8 proc., czyli o 0.7 pp. więcej niż miesiąc wcześniej. W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszych wzrostów, których wysokość będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej" - przewiduje firma doradcza.

Odnośnie czynszów za najlepsze powierzchnie handlowe to obniżyły się one w trzecim kwartale o 2,3 proc. Zwrócono uwagę, że to mniej niż w drugim kwartale, w którym spadły o 4,3 proc. "W ujęciu rocznym spadły one w trzecim kwartale jeszcze bardziej, bo aż o 7,2 proc., czyli najbardziej od czwartego kwartału 2009 roku, w którym spadki czynszów wyniosły 7,6 proc.. Na żadnym rynku nie odnotowano wzrostów w ciągu kwartału, a na połowie rynków zarejestrowano spadki" - czytamy w raporcie.

Z kolei stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości handlowych w Europie wzrosły w trzecim kwartale 2020 roku do 4,67 proc. i były o 45 pb wyższe niż rok temu, przy czym największy wzrost do poziomu 6,19 proc. zaobserwowano w Wielkiej Brytanii - podsumowano.