Kilka firm budowlanych, które realizują na terenie województwa opolskiego kontrakty na remont i rozbudowę dróg krajowych i autostrady A4, zawiesiło część wykonywanych prac. Zdaniem protestujących, którzy wysłali w tej sprawie pismo do opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapisane w umowach stawki dotyczące przede wszystkim kosztów transportu surowców oraz zakupu mas bitumicznych i lepiszcza niezbędnego do położenia wierzchnich warstw dróg, nie pokrywają cen ich zakupu.

Jak poinformowała PAP Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA, dyrekcja rozpoczęła rozmowy z protestującymi firmami.

Reklama

"Pismo grupy wykonawców prac bitumicznych, realizujących niektóre rozbudowy oraz prace z zakresu utrzymania dróg na terenie woj. opolskiego, wpłynęło w poniedziałek do GDDKiA. Natomiast w ostatni piątek, 8 kwietnia, spotkaliśmy się z przedstawicielami tych właśnie firm, aby omówić obecną sytuację na rynku i możliwe scenariusze działań. Zdecydowana większość zawartych umów (zarówno w zakresie utrzymania, jak i realizacji inwestycji) zawiera już klauzule waloryzacyjne. Na piątkowym spotkaniu m.in. przedstawiliśmy wykonawcom możliwość zmiany zapisów umów na bazie obecnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, po uprzednim udokumentowaniu zwiększonych wydatków. Właśnie o rzetelne dokumentowanie wpływu obecnej sytuacji na koszty realizacji inwestycji apelowaliśmy już blisko miesiąc temu na spotkaniu z przedstawicielami firm budowlanych" - poinformowała Andruszewska.

Zdaniem GDDKiA, obecnie nie ma zagrożenia dla terminów zakończenia zakontraktowanych prac.

"Zawarte umowy nie przewidują +wstrzymania wykonywania prac bitumicznych+, stąd nie jest to działanie kontraktowe. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z poszczególnymi wykonawcami w celu wypracowania dobrych, zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań, na których nam wszystkim zależy" - podkreśla Andruszewska. (PAP)

autor: Marek Szczepanik