Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka prasowa oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, odcinek będzie budowany na terenie bardzo trudnym geologicznie.

„M.in. dlatego oprócz samej drogi powstanie m.in. siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt i trzy przepusty. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m” – podała Rarus.

Reklama

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Jak podkreśliła Rarus, przetarg zakłada, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy.

„W trakcie realizacji zadania wykonawca będzie miał do spełnienia trzy tzw. kamienie milowe: obligujące do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy; wykonania w terminie 24 miesięcy robót o wartości nie mniejszej niż 15 proc. kwoty kontraktowej oraz wykonania w terminie 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót o wartości nie mniejszej niż 60 proc. kwoty kontraktowej” – podała rzeczniczka.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Domaradz-Iskrzynia będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). W związku z tym, jak zaznaczyła Rarus, już na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

„Łącznie na tym odcinku S19 wydzielono aż osiem obszarów osuwiskowych oraz predysponowanych osuwiskowo. Niektóre formy są złożone co oznacza, że w jednym osuwisku mamy strefy o różnym stopniu aktywności” – podkreśliła.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Dotychczas na Podkarpaciu kierowcy korzystają z ponad 75,7 km tej trasy. Ponad 50 km jest w realizacji, a przeszło 42 - w przygotowaniu. (PAP)

Autor: Wojciech Huk