W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się w czwartek zapowiedź rozpoczęcia prac nad zmianą dotyczącą programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)". Istotą rozwiązań ma być zabezpieczenie dodatkowych środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) szacowanych na poziomie 2,5 mld zł. Jak dodano, KFD jest instrumentem finansującym wydatki programu.

W wykazie wskazano, że przyczyną zmian jest konieczność pilnego zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji wynikająca z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Reklama

Wyjaśniono, że w ostatnim czasie zaobserwowano kilka negatywnych trendów związanych z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, wzrostem cen w wybranych asortymentach oraz wydłużeniem okresu oczekiwania na dostawy surowców.

Jak podano, według szacunków pracownicy branży budowlanej z Ukrainy mogą stanowić blisko 28 proc. ogółu pracowników. Wzrost cen dotyczy natomiast szeregu materiałów niezbędnych przy realizacji inwestycji. Należy też zwrócić uwagę na wysoki poziom inflacji, który przekłada się w dalszej kolejności na wzrost pozostałych elementów składowych wpływających na cenę realizacji materiałów, usług czy też poziomu płac.

Napisano, że w podjęciu decyzji o zabezpieczeniu dodatkowych środków na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) istotna jest opinia Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), który potwierdza możliwość zmiany w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron umowy, jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która została zakłócona przez określone zjawiska zaistniałe na etapie realizacji kontraktu.

UZP uznaje konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki za zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Dlatego też w porozumieniu z głównymi urzędami oraz organami, a także na podstawie rozmów z branżą budowlaną, przyjęte zostanie rozwiązanie polegające na zastosowaniu zwiększonego wskaźnika waloryzacyjnego. Mechanizm ten powinien w sposób przejrzysty oraz sprawiedliwy odpowiedzieć na postulaty wynikające z rosnących cen oraz zaburzeń na rynku. Ma on przeciwdziałać niekorzystnemu wpływowi wskazanych czynników na realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych - podano w uzasadnieniu.