Co pokazuje raport ws. wypadków drogowych w Polsce w 2023 roku?

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało raport dotyczący wypadków drogowych w Polsce w 2023 roku. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku do policji zgłoszono 20936 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu.

W porównaniu z rokiem 2022, w którym odnotowano 21322 wypadki, liczba wypadków spadła o 386 wypadków (-1,8 proc.). Porównując z rokiem 2021, kiedy miało miejsce 22816 wypadków, ich liczba spadła o 1880 wypadków (-8,2 proc.).

Reklama

W wypadkach drogowych 1893 osoby poniosły śmierć. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy zginęło 2 245 osób, nastąpił spadek o 352 osoby (-15,7 proc.), ale w porównaniu z rokiem 2022, w którym śmierć poniosło 1896 osób, nastąpił spadek zaledwie o trzy ofiary śmiertelne (-0,2 proc.).

Rannych zostało 24125 osób, w tym ciężko - 7595 osób. W porównaniu z: rokiem 2021, kiedy obrażenia odniosło 26415 osób, liczba rannych zmalała się o 2290 osób (-8,7 proc.), zaś w porównaniu z rokiem 2022, kiedy obrażenia odniosło 24743 osoby, liczba ta spadła o 618 osób (-2,5 proc.).

W 2023 roku do jednostek policji zgłoszono 365991 kolizji drogowych. To o 56636 (-13,4 proc.) mniej niż w roku 2021 i o 3725 (+1 proc.) więcej niż w roku 2022.

Najwięcej osób zginęło w poniedziałki

Według podziału na poszczególne dni tygodnia, najwięcej wypadków odnotowano w piątki (17 proc. ogółu), w tych dniach zanotowano też najwięcej osób rannych (17 proc.). Natomiast najwięcej osób zginęło w poniedziałki (15,8 proc.).

Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków drogowych, w ubiegłym roku w Polsce wyniósł 9, co oznacza, że na 100 wypadków ginęło dziewięć osób. Najwyższy wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków był w województwie podlaskim - 21,9, lubelskim - 15,2, lubuskim - 14 i kujawsko-pomorskim - 13,8. Najniższy wskaźnik wystąpił w województwie małopolskim - 5,3, śląskim - 6,7 oraz dolnośląskim - 6,8.

Z raportu wynika ponadto, że w 2023 r. najwięcej wypadków miało miejsce we wrześniu (10,7 proc. ogółu), w czerwcu (10,1 proc.) i w sierpniu (10,0 proc.). Najwięcej osób zginęło w sierpniu (10,8 proc.) oraz w lipcu (10,2 proc.).

Zarówno w 2023 r. jak i w latach poprzednich, najwięcej wypadków odnotowano w godzinach 14–19, czyli w okresie zwiększonego natężenia ruchu (38 proc. wypadków). Najmniej od północy do 5. Ale to właśnie w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych.

Najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych

Zarówno w ubiegłym roku, jak i w latach wcześniejszych, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Raport pokazał, że w 2023 roku zdecydowana większość wypadków drogowych, bo 14893 (71,1 proc. ogółu) miało miejsce w obszarze zabudowanym, zginęło w nich 731 osób (38,6 proc.), a 16499 zostało rannych (68,4 proc.). Poza obszarem zabudowanym miały miejsce 6043 wypadki (28,9 proc. ogółu), zginęły w nich 1162 osoby (61,4 proc.), a obrażenia ciała odniosło 7626 uczestników ruchu (31,6 proc.).

12621 wypadków miało miejsce na prostych odcinkach dróg, a 5044 wypadki miały miejsce na skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Na autostradach doszło do 357 wypadków, w wyniku których 56 osób poniosło śmierć, a 510 zostało rannych. Na drogach krajowych miało miejsce 4127 wypadków (19,7 proc. ogółu wypadków), zginęło w nich 520 osób (27,5 proc. ogółu zabitych), a obrażenia odniosło 5180 osób (21,5 proc. ogółu rannych). Najwięcej wypadków zanotowano na drodze nr 7 oraz na drogach nr: 94, 91 i 12. Na drogach wojewódzkich doszło do 4170 wypadków, w wyniku których 514 osób poniosło śmierć, a 4919 zostało rannych.

Sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni

W 2023 roku z winy kierujących pojazdami powstało 19058 wypadków (91 proc. ogółu). W ich wyniku zginęły 1622 osoby (85,7 proc.), a 22328 zostało rannych (92,6 proc.). Głównymi przyczynami wypadków było: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4576 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4216 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2444 wypadki.

Sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni - kierujący pojazdami, którzy spowodowali 71,9 proc. wypadków. 23,7 proc. wypadków spowodowały kobiety.

"W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2014 roku. W 2015 r. miał miejsce spadek wypadków drogowych i ich ofiar, po czym w roku 2016 nastąpił ich wzrost. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 i 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy jednoczesnym wzroście liczby osób zabitych. Od 2020r. ma miejsce sukcesywny spadek liczby wypadków, osób zabitych i rannych" - napisano w raporcie.