Przekazała, że w tym roku planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy Grzymiszewa o długości 1,4 km w ciągu drogi nr 72, obwodnicy Strykowa długości 3,1 km w ciągu drogi nr 32 i obwodnicy Gryfina długości 5,5 km w ciągu drogi nr 31.

Rzeczniczka poinformowała, że w ramach PB100 zakończono budowę dwóch zadań (obwodnice Brzezia i Smolajn) o wartości 84,5 mln zł i długości 10,3 km, na etapie przetargu znajduje się siedem zadań o wartości 2 mld 307,5 mln zł o długości 56,4 km, a na etapie prac przygotowawczych są 73 zadania.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Infrastruktury, wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.

Reklama

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Na realizację programu przeznaczono 28 mld zł, ale w lutym w Sejmie wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz poinformował, że na realizację całego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 brakuje ok. 8 mld zł.

Obwodnice są realizowane także w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r. Obecnie w RPBDK ujęto 32 obwodnice, przy czym niektóre realizowane są w podziale na odcinki realizacyjne, np. obwodnica Opatowa, Poręby i Zawiercia czy obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej. Łącznie w tym programie jest 37 obwodnicowych odcinków, z czego w realizacji jest dziewięć o długości 76,1 km i wartości 3,56 mld zł, w przetargu są cztery zadania o długości 18,5 km, a w przygotowaniu dwa o długości 21,7 km.