Przypomniał, że wnioskodawcy do 24 listopada br. złożyli do PKP Polskich Linii Kolejowych 79 wniosków z dokumentami z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. 47 z nich przeszło do kolejnego etapu, który zostanie rozstrzygnięty do 24 lutego 2022 r.

"Szacowana wartości tych 47 wniosków to ok. 18 mld zł, które obejmują łącznie długość około 1500 km linii. To blisko trzy razy więcej niż wartość całego programu, który wnosi łącznie 6,6 mld zł." - podał Bittel. Jak ocenił, to pokazuje, jak duże jest zainteresowanie programem i jakie są potrzeby walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Reklama

Jak dodał prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, 24 miasta wskazane w studiach nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych. Dokumenty wnioskodawców obejmują łącznie 42 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, których dostęp do kolei byłby lepszy lub możliwy.

W puli 47 jest 39 projektów liniowych, w tym 13 dotyczących odbudowy lub poprawy parametrów nieczynnych linii o łącznej długość ok. 450 km. Dziewięć projektów dotyczy budowy nowych linii o łącznej długości około 300 km. Rewitalizacji linii dotyczy siedem projektów o łącznej długość około 710 km. Osiem projektów punktowych związanych jest z budową nowych przystanków - wymienił Merchel.

Jego zdaniem zaangażowanie samorządów pokazuje, jak ważny społecznie jest program Kolej Plus, a złożone wnioski wskazują na potrzebę zapewnienia dostępu do kolei w 24 miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, gdzie pociągów pasażerskich nie ma. "Kolej jest ważnym środkiem transportu i realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei" – ocenił.

Szef PKP PLK podał, że najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po cztery projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim, po dwa w woj. lubuskim i łódzkim oraz po jednym w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Jak wskazał, opracowane wstępne studia planistyczno–prognostyczne określają niezbędny zakres prac. "Wnioskodawcy mieli zawrzeć również opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotny jest dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także deklaracje właściwego organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu minimum czterech par pociągów przez pięć lat" - wyjaśnił.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Wartość programu to około 6,6 mld zł, z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł będą musiały wyłożyć samorządy. Program ma zostać zrealizowany do roku 2028.