"W toku mediacji (...) w ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego o wdrożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń, toczącego się pomiędzy Spółką a Organizacjami Związkowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo SA zostało podpisane porozumienie, które zakłada przyznanie pracownikom spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2023 r." - napisano w komunikacie.

Dodano, że podwyżki uzgodnione w niniejszym porozumieniu wyczerpują postulaty strony społecznej. Strony uznały za zakończony spór zbiorowy wszczęty 1 marca 2022 r.

PKP Cargo podało, że szacowany koszt podwyżek wyniesie około 166 mln zł.

Reklama

Na początku marca ubiegłego roku związki zawodowe w PKP Cargo wszczęły spór zbiorowy wobec odmowy spełnienia wysuniętych przez organizacje związkowe żądań dot. wdrożenia 1 kwietnia 2022 roku podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników objętych układem zbiorowym.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski