Odwołanie zarządu

"Do pełnienia funkcji prezesa zarządu od 19 kwietnia 2024 r. walne zgromadzenie PKP Intercity powołało Janusza Malinowskiego, do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu powołało Dagmarę Zawadzką, do pełnienia funkcji członków zarządu powołani zaś zostali: Marcin Karasiński oraz Adam Wawrzyniak" - podano w komunikacie.

Dodano, że z dniem 19 kwietnia 2024 roku, odwołani z zarządu zostali: Marek Chraniuk – prezes zarządu, Tomasz Gontarz – wiceprezes zarządu oraz członkowie zarządu: Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek.

Reklama

Janusz Malinowski

Spółka poinformowała, że Janusz Malinowski to absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym. Z koleją związany od niemal 40 lat. Od 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej w latach 2015-2017 zajmował stanowisko członka zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W latach 2011-2014 pełnił funkcję członka zarządu i prezesa PKP Intercity, gdzie wdrażał inwestycje taborowe, m.in. zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym pojazdów Pendolino.

Dagmara Zawadzka

W komunikacie podano ponadto, że Dagmara Zawadzka posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Specjalizuje się w branżach transportowej oraz paliwowej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Aarhus School of Business. Ponadto jest stypendystką California Polytechnic University oraz ukończyła studia podyplomowe w obszarze Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w SGH. W latach 2015–2016 pracowała w PKP Intercity, gdzie zarządzała pionem Finansów i Zakupów.

Marcin Karasiński

Marcin Karasiński to, jak poinformowało PKP Intercity, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarczego, ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie integracji europejskiej. W 2012 roku ukończył studia menedżerskie Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim. W 2023 roku zdobył tytuł menedżer biznesu w EY Academy of Business. Od 2011 roku związany z PKP Intercity, gdzie pełnił funkcję dyrektora projektu, następnie p.o. dyrektora biura restrukturyzacji i zarządzania projektami, dyrektora biura strategii, zastępcy dyrektora biura rozwoju oferty i produktów, dyrektora biura strategii i funduszy unijnych.

Adam Wawrzyniak

Z kolei Adam Wawrzyniak, według przesłanej przez przewoźnika informacji, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki. Ukończył w 2019 roku szkolenia Training session on high-speed railway systems, level 2 – UIC & FEE & RENFE Madrid oraz Training session on high-speed railway systems, level 1 – UIC Paris. Od 2011 do 2024 roku pracował w PKP Intercity, przechodząc przez wszystkie stanowiska administracyjne od specjalisty do zastępcy dyrektora biura taboru oraz pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem w "PKP Intercity". Pracując w biurze taboru, wdrożył do eksploatacji 3 floty elektrycznych zespołów trakcyjnych: PESADart, Flirt i Pendolino.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski