Fundusz odbudowy został powołany, by pomóc państwom UE przezwyciężyć gospodarcze skutki pandemii, pogłębione przez kryzys energetyczny po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do wydania do 2026 r. jest 357 mld euro w postaci wsparcia bezzwrotnego i 291 mld euro w pożyczkach. Każde państwo członkowskie musi wydać pieniądze z funduszu odbudowy na reformy i inwestycje uwzględnione w ramach własnego krajowego planu odbudowy (KPO).

Koleje i dekarbonizacja

W poniedziałek Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego opublikowało raport, z którego wynika, że największe środki w ramach funduszu odbudowy w 27 krajach UE trafiły na inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz w dekarbonizację i poprawę bezpieczeństwa transportu. W raporcie przedstawiono trzech największych beneficjentów funduszu w każdym państwie, bazując na przekazywanych przez nie danych.

Reklama

Największe sumy na projekty kolejowe w ramach swoich KPO przeznaczyły do tej pory: Belgia, Czechy, Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Austria, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Ponadto w dekarbonizację i zrównoważony transport najwięcej zainwestowały: Luksemburg, Polska, Chorwacja i Portugalia.

Szesnaście krajów członkowskich realizuje też duże projekty związane z transformacją energetyczną - inwestycje w infrastrukturę przesyłową, zielone technologie czy efektywność energetyczną.

PKP PLK, GDDKiA i Orange

W Polsce największym beneficjentem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która otrzymała 2,2 mld euro na największy polski projekt w ramach KPO. Drugie pod względem wielkości wsparcie otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z kwotą 530 mln euro - jej projekt ma poprawić bezpieczeństwo na drogach i zakłada inwestycje m.in. w budowę obwodnic miast, modernizację miejsc niebezpiecznych na drogach oraz zainstalowanie automatycznych urządzeń do nadzoru nad ruchem drogowym. Na trzecim miejscu jest Orange, które dostało 131 mln euro na zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam.

Państwa członkowskie muszą dwa razy w roku aktualizować listę 100 największych beneficjentów w ramach KPO.

Z Brukseli Magdalena Cedro