Umowę na dofinansowanie budowy lotniska podpisali w czwartek w Lublinie marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz prezes spółki Port Lotniczy Lublin Grzegorz Muszyński.

Dotacja na inwestycję w kwocie 144,5 mln zł została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 125 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała część z budżetu państwa.

"O dofinansowaniu budowy z funduszy unijnych mówimy od dawna, ale dopiero ta umowa daje możliwości faktycznego uzyskania pieniędzy i realizowania płatności" - powiedział Muszyński.

Z uzyskanych pieniędzy z RPO ma być finansowana budowa części niekomercyjnej terminala, budowa drogi startowej, oświetlenia, uzbrojenie terenu lotniska, budowa infrastruktury bezpieczeństwa (m.in. obiektów dla lotniskowej straż pożarnej, dróg pożarowych i patrolowych) a także wyposażenie w sprzęt do oczyszczania i odśnieżania lotniska czy do odladzania samolotów.

Wypłata środków będzie dokonywana transzach - albo w formie refundacji, czyli zwrotu już poniesionych kosztów, albo w formie zaliczek na pokrycie przyszłych wydatków.

Budowa Portu Lotniczego znalazła się na liście projektów kluczowych RPO województwa lubelskiego, co oznaczało, że środki ta to zostały zarezerwowane i władze portu nie musiały się starać o nie w konkursie. "Na tym jednak kończą się przywileje. Projekt musiał przejść taką samą ocenę formalną i merytoryczną, jak wszystkie inne projekty finansowane z RPO" - powiedział Hetman.

Lotnisko w Świdniku ma powstać do końca 2012 roku. Łączny koszt tej inwestycji szacowany jest na ok. 400 mln zł. Środki na jego budowę - oprócz dotacji z RPO - będą pochodziły z emisji obligacji oraz z budżetów samorządów, które są udziałowcami spółki budującej lotnisko. 100 proc. udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin mają samorządy Lublina, Świdnika, województwa lubelskiego i powiatu świdnickiego.

Na lotnisku wybudowana została już płyta postojowa dla samolotów, trwają prace związane m.in. z budową pasa startowego. Pas ten powstanie obok starego trawiastego lotniska zakładów PZL Świdnik, dzięki czemu ocaleje bytująca tam unikalna kolonia susła perełkowanego.

Obecnie trwa budowa terminala, który będzie składał się trzech skrzydeł o łącznej powierzchni 11 tys. metrów kwadratowych. Do środka terminala ma wjeżdżać szynobus, który zapewni transport podróżnych do dworca kolejowego w Lublinie. Taka wielkość terminala ma umożliwić bezkolizyjną obsługę ruchu pasażerskiego do jednego miliona pasażerów rocznie. Jeśli będzie taka potrzeba, terminal może być rozbudowany. Łączny koszt budowy terminala to 67 mln zł. Ma być on gotowy do końca lipca 2012 roku.