W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowany został projekt uchwały rady Ministrów ws. programu wsparcia dla PLL LOT.

"Celem pomocy jest zapewnienie płynności, rentowności i przywrócenie struktury kapitałowej PLL LOT sprzed epidemii COVID-19" - podkreślono.

Jak wynika z uchwały, wartość pomocy, jaka ma być udzielona LOT-owi ma nie przekraczać 2 mld 940 mln zł.

Program pomocowy zakłada wypłacenie LOT pożyczki przez PFR w wysokości 1 mld 800 mln zł oraz dokapitalizowanie spółki 1 mld 140 mln zł. W tym drugim przypadku - jak podkreślono - chodzi o to, by wysokość pomocy nie przekroczyła równowartości 250 mln euro.

W projekcie dodano, że dokapitalizowanie spółki miałoby się odbyć za pośrednictwem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W wykazie poinformowano ponadto, że 20 października wniosek PLL LOT przekazano przez MAP do UOKiK z prośbą o prenotyfikację w Komisji Europejskiej. "Trwają rozmowy z przedstawicielami KE ws. proponowanych instrumentów wsparcia" - wyjaśniono.

LOT utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r.

W związku z wystąpieniem COVID-19 i jego konsekwencjami, zgodnie z przekazanymi przez zarząd PLL LOT informacjami, spółka utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r., istnieje konieczność szybkiego przyjęcia rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT - napisano w projekcie uchwały RM.

Jak podano, pandemia COVID-19 wywołała poważne zakłócenia, m.in. w funkcjonowaniu transportu ludzi i towarów, co bardzo negatywnie wpłynęło na sytuację podmiotów działających w tym sektorze. "Wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, m.in. przy użyciu transportu lotniczego, spowodowały zaburzenia w zakresie działalności operacyjnej i w sytuacji finansowej podmiotów funkcjonujących w tej branży" - podkreślono.

Dodano, że pomimo powolnego i stopniowego luzowania restrykcji, jeszcze przez długi czas linie lotnicze, w tym PLL LOT, będą się mierzyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi. "Ta sytuacja powoduje, że PLL LOT praktycznie nie ma szans na samodzielne utrzymanie się na rynku usług lotniczych i odbicie finansowe oraz, że bez wsparcia ze strony państwa, nie będzie w stanie dalej prowadzić swojej działalności" - czytamy w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT, który w piątek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronach BIP RM.

Jak podkreślono, "biorąc pod uwagę niezwykle istotną rolę spółki w polskim systemie transportowym oraz jej wpływ na gospodarkę kraju istnieje konieczność podjęcia szczególnych działań celem zminimalizowania negatywnych skutków COVID-19 poprzez udzielenie przewoźnikowi odpowiednio ukształtowanych instrumentów wsparcia, które umożliwią mu pozostanie na rynku do momentu +powrotu do normalności+".

"W tym celu przygotowany został Program wsparcia PLL LOT, który stanowi systemową odpowiedź na skutki COVID-19 jakie wystąpiły w sektorze lotniczym" - czytamy.

Jak przekazano, 14 października 2020 r. spółka PLL LOT wystąpiła do Ministerstwa Aktywów Państwowych z wnioskiem o udzielenie jej pomocy publicznej w związku z wystąpieniem COVID-19 i jego konsekwencjami (wniosek został zaktualizowany w dniu 3 grudnia 2020 r. po nieformalnych rozmowach z Komisją Europejską). Częścią wniosku jest projekt Programu wsparcia dla Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Ponieważ zgodnie z przekazanymi przez Zarząd PLL LOT informacjami, spółka utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r., istnieje konieczność szybkiego przyjęcia przedmiotowego Programu" - napisano.

Ograniczenie działalności PLL LOT negatywnie odbiło się na finansach spółki

Przez pandemię ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej negatywnie odbiło się na wynikach finansowych PLL LOT; nastąpił dramatyczny spadek przychodów i zaistniało zagrożenie utraty płynności finansowej - napisano w projekcie uchwały RM w sprawie rządowego Programu wsparcia dla PLL LOT.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronach BIP RM ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Zamknięcie granic na kilka miesięcy praktycznie uziemiło flotę spółki Polskie Linie Lotnicze LOT polskiego narodowego przewoźnika, wiodącej linii lotniczej w Europie Środkowej, łączącej tę część Europy z Ameryką Północną i Azją" - napisano w projekcie.

Jak napisano, "ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej negatywnie odbiło się na wynikach finansowych PLL LOT; nastąpił dramatyczny spadek przychodów i zaistniało zagrożenie utraty płynności finansowej".

"W ocenie spółki pomimo powolnego i stopniowego luzowania restrykcji, jeszcze przez długi czas linie lotnicze, w tym PLL LOT, będą się mierzyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi" - czytamy.

Podkreślono w projekcie, że działania państwa polskiego w zakresie udzielenia pomocy publicznej przewoźnikowi lotniczemu, w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa wpisują się w działania prowadzone przez inne kraje. Wsparcie w formie pomocy publicznej w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej otrzymało m.in. Lufthansa i Air France.

"Pakiet wsparcia dla PLL LOT zostanie notyfikowany do Komisji Europejskiej. Notyfikacja nastąpi (...) jako pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego, z uwzględnieniem Komunikatu KE - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" - czytamy.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych.

Borys: w ciągu tygodnia 1,8 mld zł pożyczki dla LOT

Polski Fundusz Rozwoju planuje w ciągu tygodnia sfinalizować pożyczę dla PLL LOT w wysokości 1,8 mld zł - napisał w piątek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.“Przed pandemią @LOTPLAirlines był dynamiczną i rentowną firmą. Straty linii lotniczych wynikają wprost z #COVID19 i uzasadniają pomoc publiczną. W ramach rządowego programu planujemy sfinalizowanie w ciągu najbliższego tygodnia pożyczki 1,8 mld zł dla LOT” - napisał Borys.

W piątek opublikowany został projekt uchwały Rady Ministrów, z którego wynika, że całkowita wartość programu wsparcia dla PLL LOT, w związku z sytuacją przedsiębiorstwa wywołaną COVID-19, ma wynieść maksymalnie 2 mld 940 mln zł.

Na pomocą ma składać się 1,8 mld zł pożyczki z PFR i 1,14 mld zł dokapitalizowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jak poinformowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, ponieważ zgodnie z przekazanymi przez zarząd PLL LOT informacjami, spółka utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r., istnieje konieczność szybkiego przyjęcia programu.