Nadzór inwestorski jest niezbędny do realizacji inwestycji kolejowych CPK. Pełniący tę funkcję inżynier kontraktu to podmiot, który działa w imieniu spółki, zarządzając kontraktem i sprawując m.in. pieczę nad opracowaniem dokumentacji, technicznym wykonaniem robót oraz ich jakością na wszystkich etapach inwestycji. Umowa ramowa obejmuje również zastępstwo inwestorskie w trakcie prac budowlanych, odbiór, przekazanie do użytkowania, etap rozliczenia inwestycji oraz - opcjonalnie - wsparcie w czasie rękojmi i gwarancji. Wśród wyłonionych firm znalazły się podmioty m.in. z Polski, Francji i Korei Południowej, podano.

"Mocny nacisk na umowy ramowe wynika z naszego podejścia inwestycyjnego. Dzięki zawarciu kontraktów na 8 lat dajemy wykonawcom stabilność. Jednocześnie, poprzez wyłonienie podmiotów, które mają duże doświadczenie w inwestycjach kolejowych, uzyskujemy gwarancję ich najlepszej realizacji" - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Reklama

Wyłonione w przetargu firmy będą mogły ubiegać się, w ramach zawartej umowy ramowej, o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 12 "szprych" kolejowych w całej Polsce. Znacząco przyspieszy to wybór potencjalnych wykonawców robót od etapu projektowania, przez realizację, aż po gwarancję i rękojmię (w ramach opcji).

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 postępowania komisja przetargowa wyłoniła 20 wykonawców (w tym 3 konsorcja - łącznie 23 firmy). Szacowana wartość zamówień, które będą realizowane na podstawie podpisanej z tymi przedsiębiorcami umowy ramowej, to około 2,5 mld zł netto, wskazano także.

"Wśród firm wyłonionych w postępowaniu znalazły się: INKO Consulting, MGGP, AECOM Polska, SAFEGE, Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor, EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Transprojekt Gdański - lider konsorcjum, Systra, Ayesa Polska, DTŚ, BBF - lider konsorcjum i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, Multiconsult Polska, TPF, DOHWA ENGINEERING i Korea National Railway, Egis Poland, FONON, Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN, Sweco Polska oraz ECM Group Polska" - zakończono.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

(ISBnews)