Wykonawcy, którzy zostaną wybrani w najnowszym przetargu na projektowanie obiektów wspierających (Support Infrastructure Engineering - SIE), wezmą udział w przygotowaniu dokumentacji wielobranżowej dla hoteli, biur, obiektów handlowych, terminali cargo i parkingów wielopoziomowych na terenie Portu Solidarność i Airport City, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego, wyjaśniono.

Pierwszy przetarg, który został ogłoszony w sierpniu, dotyczył projektowania takich obiektów jak wieża kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjne lotniska, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, biura służb lotniskowych oraz budynki utrzymania i zarządzania lotniskiem.

"Przetarg ten został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski, z doświadczeniem w projektowaniu obiektów lotniskowych. Tym bardziej spodziewamy się więc dużego zainteresowania drugim przetargiem" - powiedziała lider projektu SIE Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, cytowana w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem drugiej części zamówienia na tzw. obiekty wspierające (SIE) są prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych, wynika z materiału.

Reklama

Maksymalna wartość udzielanych zamówień w ramach tej umowy ramowej to 250 mln zł. Termin składania ofert upływa 14 listopada tego roku.

Z wykonawcami wybranymi na podstawie kryteriów jakościowych - zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu - spółka CPK podpisze umowy ramowe. Konkretne zadania będą im zlecane w wyniku postępowań wykonawczych, podsumowano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

(ISBnews)