"IPF dokonuje przeglądu projektu celem określenia, w jakim stopniu proponowane zmiany wpłyną na rentowność polskiego biznesu, o ile zostaną one wdrożone, oraz bada stosowne strategie złagodzenia w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu" – czytamy w komunikacie.

Spółka deklaruje udział w procesie konsultacji publicznych projektu.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dziś projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który zakłada między innymi, że maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych w przypadku umowy kredytu lub pożyczki pieniężnej nie będzie mógł przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, liczonych od całkowitej kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki.

W przypadku kredytu konsumenckiego projekt zakłada maksymalne 10% pozaodsetkowych kosztów stałych i 10% kosztów dodatkowych w skali roku (wobec odpowiednio: 25% i 30% obecnie). Projekt zakłada też, że pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od 75% całkowitej kwoty kredytu.

Projekt jest na etapie uzgodnień.

Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF). Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także - w ramach notowań równoległych - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład IPF. Firma oferuje pożyczki 2,6 mln klientów w ośmiu krajach europejskich.

(ISBnews)