"Zainteresowanie naszymi papierami dłużnymi - szczególnie na taką skalę - to jasny dla naszej spółki sygnał o rosnącym do nas zaufaniu - tym razem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Przekłada się to także pośrednio na wycenę naszych akcji na giełdzie - od początku sierpnia możemy zaobserwować ewidentny trend rosnący" - powiedział członek zarządu Dariusz Pawlukowicz, cytowany w komunikacie.

Wyemitowane w drodze niepublicznej emisji papiery dłużne trafiły tym razem wyłącznie do portfeli inwestorów instytucjonalnych. Emisja została przeprowadzona we współpracy z Michael/Ström Dom Maklerski, podano także.

"Pozyskane w ramach dwóch ostatnich transz środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup kolejnych gruntów przede wszystkim na rynku warszawskim. Część z nich - łącznie blisko 30 mln zł - została już przeznaczona na przedterminowy wykup poprzednich emisji – serii H w całości oraz serii G w kwocie 5 mln zł, co znacząco obniży koszty obsługi naszego zadłużenia w przyszłości" - dodał Pawlukowicz.

Przeprowadzone transakcje zaspokajają potrzeby inwestycyjne spółki na najbliższe miesiące. Jeśli jednak zainteresowanie emitentem na rynku papierów dłużnych utrzymywałoby się się na podobnym poziomie, Vantage Development nie wyklucza kolejnych emisji obligacji. Szczególnie jeśli umożliwiłoby to dalszą poprawę efektywności kapitału dłużnego, podano także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W ub. r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)