"Poza oczekiwanymi przychodami za samo wytworzenie produktów ATMP, rozmawiamy o zacieśnieniu współpracy i objęciu kilkuprocentowego udziału w spółce. Potencjalny sukces projektu oznaczałby dla nas komercyjne korzyści w przyszłości. Jednocześnie prowadzimy z tym samym partnerem rozmowy na temat wspólnych projektów dot. innych chorób. Rozważamy różne modele współpracy" - powiedział prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

Produkty ATMP zostaną wytworzone przez PBKM w ramach komercyjnego zamówienia. Na potrzeby realizacji projektu powołana została nowa spółka, w której PBKM może objąć udziały, podano także.

"Oczekujemy, że udział w omawianym projekcie będzie dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Zgodnie z zapowiedziami, planujemy w przyszłości prowadzić własne badania kliniczne z wykorzystaniem produktów opartych o komórki macierzyste. Analizujemy obecnie, które obszary medyczne dają największą szansę na naukowy i komercyjny sukces. Weryfikujemy jednocześnie możliwe źródła finansowania projektu, tak aby zminimalizować wkład kapitałowy spółki. W grę wchodzą nie tylko granty. Prowadzimy również rozmowy z zagranicznymi podmiotami, które chciałyby dołączyć do projektów" - dodał Baran.

Rozpoczęcie próby klinicznej wymagać będzie uzyskania zgody regulatora. Stosowne dokumenty złożone zostaną w pierwszym kwartale 2017 r. Badania zostaną przeprowadzone w Europie Zachodniej. W pierwszym etapie badań PBKM wytworzy produkty ATMP niezbędne do kuracji kilkudziesięciu pacjentów. Dalsza współpraca w tym obszarze będzie zależała od wyników badań, podano także.

"Liczymy na dalszą, istotną optymalizację procesu wytwarzania. Współpracujemy w tym zakresie od jakiegoś czasu z partnerem z Izraela. W kwietniu tego roku działalność rozpoczął Instytut Terapii Komórkowych - joint venture nawiązany przez PBKM z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz osobą fizyczną pełniącą funkcję prezesa. Do tej pory hospitalizowanych w ramach terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem produktów ATMP było ponad 60 pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne, znane również jako ALS" - podsumował prezes.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Obecnie Grupa PBKM, operująca pod marką "Famicord Group", przechowuje około 122 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek, co plasuje ją wśród największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2016 r.

(ISBnews)