„Listopad jest dziewiątym miesiącem konsolidacji Orlen Transport, co w dużej mierze odpowiada za skokowy wzrost wyników. Drugim czynnikiem rozwoju skali działalności jest silnie rosnąca liczba i długość realizowanych frachtów zagranicznych w obszarze przewozów płynnej chemii. To z nawiązką neutralizuje spowolnienie w sektorze transportu mas bitumicznych, który w przyszłym roku, wraz
z oczekiwaną poprawą sytuacji budownictwa drogowego (współfinansowanego ze środków UE), może dodatkowo pozytywnie wpłynąć na Grupę" – czytamy w komunikacie.

„Zbliżamy się do końca udanego roku dla Grupy Trans Polonia. Zarówno w listopadzie, jak i we wcześniejszych miesiącach, obserwujemy w obszarze transportu płynnych ładunków chemicznych - nienotowany w poprzednich latach wzrost zamówień, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. W mojej opinii, w 2017 r. ten obszar naszego biznesu wygeneruje najwyższą dynamikę obrotów. Z kolei w sektorze transportu paliw w Polsce, w przyszłym roku będziemy starali się pozyskać kontrakty, które przyczynią się do umocnienia naszej pozycji lidera rynku" – powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

Obszar usług transportu chemii w okresie trzech kwartałów 2016 r. wygenerował 30,4 mln zł (+23,7%), część dotycząca płynnych surowców spożywczych wypracowała w tym okresie 9 mln zł (+14,7%), a spółka oczekuje w 2017 r. w tym obszarze podobnego wzrostu organicznego. Z kolei transport mas bitumicznych przyniósł tylko 8,2 mln zł (-19,5%), a mijający rok był tutaj najsłabszym czasem od wielu lat. Trans Polonia w ramach segmentu paliwowego, realizowanego przez spółkę zależną OTP, w 7-miesięcznym okresie od marca do września raportowała 97,8 mln zł sprzedaży (+1%), podano również.

„Oprócz systematycznego wzrostu rynku konsumpcji paliw, aspektem wspierającym TPG są przepisy redukujące szafą strefę (tzw. pakiet paliwowy, wprowadzony od sierpnia 2016 r.) oraz tzw. pakiet przewozowy, którego wprowadzenie planowane jest z początkiem 2017 r." – podsumowano w informacji.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)