Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2016-12-21 5500,75 0,2% -0,8% 16,9% 16,2%
Miedź 3M USD/t 2016-12-21 5515,00 0,2% -0,8% 17,2% 16,4%
Ołów spot USD/t 2016-12-21 2160,00 -0,8% 0,1% 20,2% 24,4%
Ołów 3M USD/t 2016-12-21 2181,50 -0,6% 0,4% 21,7% 26,5%
Aluminium spot USD/t 2016-12-21 1737,50 0,5% 0,2% 15,8% 14,3%
Aluminium 3M USD/t 2016-12-21 1725,00 0,2% 0,2% 14,5% 14,0%
Cyna spot USD/t 2016-12-21 21034,00 0,0% -0,2% 44,2% 43,2%
Cyna 3M USD/t 2016-12-21 20905,00 -0,1% 0,3% 43,6% 42,7%
Nikiel spot USD/t 2016-12-21 10772,00 -0,9% -5,1% 22,7% 21,8%
Nikiel 3M USD/t 2016-12-21 10830,00 -0,9% -5,0% 22,8% 21,8%
Cynk spot USD/t 2016-12-21 2600,00 -0,6% 1,4% 63,2% 71,7%
Cynk 3M USD/t 2016-12-21 2620,00 -0,6% 1,5% 62,8% 70,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2016-12-21 249,40 -2,6% -19,2% 218,9% 219,3%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2016-12-21 68,10 0,9% 5,2% 53,7% 56,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2016-12-21 609,00 0,8% 10,2% 26,6% 26,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2016-12-21 563,00 0,9% 11,2% 70,6% 71,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2016-12-21 508,25 -1,2% 10,1% 46,9% 46,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2016-12-21 472,91 -3,4% 8,3% 51,8% 50,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2016-12-21 308,50 0,0% 16,0% 139,2% 127,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2016-12-21 300,25 0,0% 17,9% 139,2% 133,2%

(PAP)