ABC Data

ABC Data miała 1 612 mln zł skonsolidowanych przychodów, 15 mln zł EBITDA i 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ponadto ABC Data wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 85,5 mln zł i 14,2 mln zł zysku operacyjnego (EBIT). >>>> 

Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 277,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 209,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź odnotowała 4 996 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6 237 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- Produkcja miedzi ekwiwalentnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 742 tys. ton w. 2016 r. wobec 748,6 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź przewiduje nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2 090 mln zł i nakłady na inwestycje kapitałowe w wysokości 1 022 mln zł w 2017 r., podała spółka w raporcie rocznym.>>>>  

Budżet KGHM Polskiej Miedzi na 2017 rok zakłada produkcję 425,3 tys. ton miedzi w koncentracie wobec 424,3 tys. ton w 2016 r. i 1 221 ton srebra w koncentracie wobec 1 265 ton w 2016 r., podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź będzie kontynuować prace związane z rewizją strategii w 2017 r., podała spółka.>>>> 

KGHM Polska Miedź zaprezentuje zaktualizowaną strategię do końca kwietnia, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.>>>> 

KGHM Polska Miedź wstrzymał realizację II etapu projektu Sierra Gorda w Chile i obecnie skupia się na poprawie parametrów operacyjnych I fazy w zakresie uzysku molibdenu, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

Zarząd KGHM Polska Miedź jest "optymistyczny" w kwestii wypłaty dywidendy w tym roku, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przejęło od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podało Altus TFI.
" (...) 16 marca 2017 r. weszła w życie zmiana § 2 statutu Funduszu Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którą towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Saturn TFI. Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowie o przejęcie zarządzania funduszem zawartej pomiędzy Altus TFI a Saturn Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszem" - podał Altus w komunikacie.

mBank 

Agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała rating długoterminowy na poziomie BBB dla emisji obligacji mBanku o wartości 200 mln CHF, podał bank. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 6,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3265,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej i będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podała spółka. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w ciągu kilku najbliższych miesięcy zaprezentować strategię spółki do 2030 r., poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.>>>> 

Do wtórnej emisji akcji (SPO) Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) raczej nie dojdzie w I poł. br., poinformował p.o. prezesa JSW Daniel Ozon.>>>>  

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy, że rok 2017 będzie czasem rozwoju spółki po tym, jak rok 2016 został poświęcony na restrukturyzację operacyjną i finansową, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.>>>> 

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 76,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 125,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 5 512 mln zł, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asseco Poland rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>> 

Asseco Poland chce m.in. poprzez akwizycje, budować mocną europejską pozycję w segmencie ERP - ma się tym zajmować Asseco Enterprise Solutions, poinformował prezes grupy Adam Góral. >>>> 

Asseco Poland rozwija trzy międzynarodowe centra kompetencji Grupy: w obszarze ERP, płatności oraz ubezpieczeń, poinformował prezes Adam Góral. Ocenia on, że "za jakiś czas" dla spółek z Grupy celem może być wejście na zachodnie giełdy. >>>> 

Wawel

Wawel odnotował 85,09 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 92,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

 PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 133,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Serinus Energy

Serinus Energy odnotował 58,9 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,1 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rada dyrektorów Serinus Energy powołała Calvina Brackmana na stanowisko wiceprezesa spółki ds. relacji zewnętrznych i strategii, podała spółka. >>>> 

AmRest Holdings

AmRest Holdings odnotował 190,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 160,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kino Polska TV

Kino Polska TV odnotowało 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mercator Medical

Mercator Medical odnotował 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>> 

Zarząd Mercator Medical zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję, co stanowi blisko 10% zysku netto, podała spółka. >>>> 

PZ Cormay

W związku z przeprowadzonym przez przez Orphée, spółkę zależną PZ Cormay, testem na utratę wartości akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A., PZ Cormay dokona odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2016. Wartość odpisu wynosi 4 246 tys. CHF, co w przeliczeniu stanowi równowartość 17,04 mln zł, podała spółka. >>>> 

ES-System

ES-System spodziewa się wzrostu udziału prac modernizacyjnych w przychodach w 2017 r., dywersyfikuje portfel zleceń i rozwija się za granicą, by uodpornić się na dekoniunkturę w kraju, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>> 

ES-System planuje inwestycje w park maszynowy w związku z ciągłym rozwojem technologii oświetleniowych, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje w latach 2017-2022, podała spółka. >>>> 

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – ponownie uruchomiła Gazownię w Łukowie w województwie lubelskim, podała spółka. Łącznie w latach 2016-2020 PSG zainwestuje w tym województwie niemal 60 mln zł, realizując ponad 130 km nowych sieci gazowych. >>>> 

iAlbatros Group

iAlbatros Group przeprowadzi skup do 2 455 559 akcji własnych po cenie 59,05 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się w poniedziałek 20 marca, a zakończy 24 marca 2017 r. Przewidywany termin nabycia akcji to 28 marca 2017, podała spółka. >>>> 

2C Partners

2C Partners przydzielił 3 tys. obligacji serii M, o wartości nominalnej 1 tys.każda, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 3 mln zł. >>>>  

Nestmedic

Nestmedic - twórca rozwiązania telemedycznego Pregnabit - zakończył emisję akcji, pozyskując ponad 8 mln zł i planuje w kwietniu zadebiutować na rynku NewConnect, poinformowała spółka. >>>> 

Selvita

Selvita ogłosiła, iż pierwszy pacjent otrzymał związek SEL24 w ramach badania I/II fazy klinicznej prowadzonego w ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych. SEL24 jest potencjalnym nowym lekiem przeciwnowotworowym, rozwiniętym przez Selvitę, przeznaczonym do stosowania doustnie w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML), podała spółka.>>>>   

PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media szacuje, że w 2016 roku osiągnęło skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 9,5 mln zł, EBITDA w wysokości 10,1 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach na poziomie 57 mln zł, podała spółka. Są to wyniki lepsze od prognozy, opublikowanej w czerwcu ub. roku. >>>>  

Ursus

Ursus zawarł ze spółką Karmag Industrie z Algierii umowę o współpracy przemysłowo-handlowej prowadzącej do ustanowienia polsko-algierskiej spółki joint-venture, która zajmie się montażem, sprzedażą, dystrybucją i serwisem ciągników i maszyn rolniczych na rynku algierskim i innych rynkach afrykańskich. >>>> 

Ursus podpisał ze spółką Dobre Holdings z Namibii porozumienie (Memorandum of Understanding) o współpracy handlowo-przemysłowej, podała spółka. Zakłada ono długoterminową współpracę w zakresie produkcji i montażu pojazdów i maszyn Ursusa.>>>> 

Orange Polska

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 kwietnia o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał. >>>>  

Comarch

Comarch podpisał listy intencyjne z Geopolis oraz ze wspólnikami tej spółki, mające na celu ustalenie warunków przeprowadzenia docelowych transakcji nabycia 100% udziałów w Geopolis i całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania ERGO, należącego do Geopolis, a także dokapitalizowania Geopolis przez Comarch, podała spółka.>>>> 

Budimex

Konsorcjum firm Budimex (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman podpisało ze spółką Trasa Łagiewnicka umowę na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki) wraz z budową odcinka linii tramwajowej. Wartość kontraktu to 652,19 mln zł netto, podał Budimex. >>>> 

Bank Handlowy

Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), potwierdzające, że spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w 2016 r., podał bank.>>>> 

Radpol

Radpol przeprowadził testy na utratę wartości majątku spółki, jak również wartości firmy powstałej w wyniku połączenia w 2014 roku spółki z Wirbet. Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości majątku jednostki generującej środki pieniężne, jaką stanowi zakład w Ostrowie Wielkopolskim, do którego przypisana została wartość firmy w kwocie 12,04 mln zł. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że cała wartość firmy powinna zostać pokryta odpisem aktualizującym, podał Radpol. >>>> 

Unimot

Unimot osiągnął w lutym br., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 169,06 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>