Zysk netto ABC Data spadł r: r do 17,14 mln zł w 2016 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 17,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2016 roku wypracowaliśmy zysk EBITDA na poziomie 40,4 mln zł oraz zysk netto w kwocie 17,2 mln zł. Niższy niż w ubiegłym roku wynik finansowy jest efektem wzrostu kosztów finansowych, związanych z rozpoznaniem odpisu aktualizującego wartość udziałów ABC Data w BizneslinkCO sp. z o.o. w wysokości 6,4 mln zł" - napisała prezes Ilona Wiess w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 37,81 mln zł wobec 66,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 926,74 mln zł w 2016 r. wobec 4 856,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 60,28 mln zł zysku rok wcześniej.

"Mimo bardzo konkurencyjnego rynku utrzymaliśmy marżę ze sprzedaży na wysokim poziomie 5,3%, a tym samym wciąż uzyskujemy jedną z najwyższych marż w branży, co jest niemałym sukcesem w warunkach obecnej sytuacji rynkowej" - podsumowała prezes.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)