Ovostar Union 

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 28% r/r do 404 mln sztuk w I kw. 2017 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 37% i wyniósł 276 mln szt. >>>>  

Miraculum

Miraculum odnotowało 15,44 mln zł jednostkowej straty netto w 2016 r. wobec 5,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,81 mln zł wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,18 mln zł w 2016 r. wobec 29,47 mln zł rok wcześniej.

Best

Best podpisał ze spółkami zależnymi od swojego prezesa i wiceprezesa umowę spółki Best Capital Italy S.r.l z siedzibą w Mediolanie, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Idea Bank

Idea Bank odnotował 51,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 61,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Idea Bank chce w kolejnych kwartałach realizować sprzedaż produktów kredytowych, leasingowych i faktoringowych na poziomie 2-2,5 mld zł kwartalnie. Bank chce utrzymać strukturę dochodów, w której ponad 35% stanowi wynik prowizyjny. Wynik ten ma oscylować wokół 100 mln zł kwartalnie, poinformował prezes Jarosław Augustyniak.  >>>>  

Idea Bank Polska podtrzymuje, że - zgodnie z zapisem w prospekcie emisyjnym - chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok, a celem banku jest osiąganie co najmniej 60 mln zł kwartalnego zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych i podatku bankowego), poinformował prezes Jarosław Augustyniak. >>>>  

Integer.pl

W wezwaniu na akcje Integer.pl zapisami objęto więcej niż wymagane minimum 60,01% walorów, poinformowali wzywający: Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. (AIP) - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International. Oznacza to spełnienie warunku zawieszającego wezwanie. >>>>  

JSW

- Produkcja węgla ogółem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniosła 3,98 mln ton w I kwartale 2017 r., wobec 4,32 mln ton rok wcześniej, podała spółka. Sprzedaż węgla ogółem w tym okresie spadła do 3,83 mln ton z 4,18 mln ton rok wcześniej. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2016 w kwocie 4,73 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Bioton

Bioton podpisał umowę o sprzedaży udziałów i wierzytelności z Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) z Kanady, będącej przedwstępną umową zobowiązującą spółkę do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz Medwise 100% akcji spółki holdingowej Tricel z siedzibą w Luksemburgu, która jest właścicielem 100% udziałów w spółce Fisiopharma s.r.l. z Włoch oraz 100% udziałów w spółce Pharmatex Italia s.r.l. z Włoch, wynika z komunikatu Biotonu.>>>> 

Ghelamco Invest

Zarząd GPW postanowił określić środę, 26 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 147 854 obligacji serii PG spółki Ghelamco Invest, podała giełda. >>>>  

Qumaka

Akcjonariusze Qumaka zdecydują o emisji obligacji do kwoty 30 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 19 maja. >>>> 

Petrolot

Petrolot, spółka z grupy Orlen, przechodzi rebranding i zmienia nazwę na Orlen Aviation, poinformował PKN Orlen. Strategia spółki do 2021 r. przewiduje dalszą współpracę w dostarczaniu infrastrukturalnych rozwiązań w obszarze paliw na Lotnisku Chopina w Warszawie, a także pogłębienie współpracy z innymi krajowymi lotniskami oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych. >>>> 

Hawe

Zarząd Hawe Telekom w restrukturyzacji w związku prowadzonymi pracami nad sprawozdaniem finansowym za 2016 r. zdecydował o utworzeniu 29,4 mln zł odpisów oraz 26,5 mln zł rezerw, podał Mediatel. >>>> 

WBK-Aviva

Z WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń odnotowały łącznie 109,08 mln zł zysku netto w 2016 r., co stanowi wzrost o 52% r/r, podała spółka. Składka przypisana brutto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wyniosła 230,7 mln zł (spadek o 5,7% r/r), zaś w ubezpieczeniach majątkowych BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń składka sięgnęła 220,7 mln zł i była niższa o 3,6% w skali roku. >>>> 

Tauron

Tauron otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na 8 projektów w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), poinformowała spółka. Przyznane dofinansowanie stanowi prawie jedną trzecią całego budżetu konkursu, podano także. >>>> 

Vigo System

Akcjonariusze Vigo System zdecydują o wypłacie 8,24 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 maja. >>>> 

Famur

Famur obserwuje ożywienie na międzynarodowych rynkach górniczych i spodziewa się zwiększenia liczby kontraktów także na rynku polskim w perspektywie drugiej połowy tego i przyszłego roku, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów spółki, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. Celem spółki jest, by w ciągu 5 lat 50% przychodów pochodziło ze sprzedaży eksportowej. >>>> 

Model integracji Famuru i Kopeksu powinien być ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni, a zakończenie procesu integracji planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r. poinformował ISBnews prezes Famuru Mirosław Bendzera. >>>>  

ING Bank Śląski

- ING Bank Śląski uruchomił Innovation ING Lab, w którym pracuje już pięć interdyscyplinarnych zespołów, podała instytucja. Nowy projekt ma być przestrzenią sprzyjającą kreatywnemu myśleniu i tworzeniu przełomowych rozwiązań, podał bank. >>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Energy POOL Developpementzłożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. >>>> 

Altus

Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podał Urząd. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wdrożyło platformę Commvault Data Platform w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem GDPR, poinformowała spółka. Commvault będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie 200 TB danych z aplikacji, urządzeń mobilnych i środowiska wirtualnego oraz zarchiwizowanych danych systemu poczty elektronicznej. >>>>  

Mirbud 

Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 maja o przeznaczeniu zysku za ub.r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi rekomenduje wyłączenie całości zysku za 2016 roku w kwocie 6,08 mln zł od podziału oraz przeznaczeniu w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

X-Trade Brokers

Akcjonariusze X-Trade Brokers Domu Maklerskiego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 37,56 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wybrała ThyssenKrupp na dostawcę technologii dla modernizacji produkcji kwasu azotowego wraz z budową nowej (piątej) linii produkcyjnej kwasu azotowego i nowej instalacji neutralizacji, poinformował prezes Jacek Janiszek podczas uroczystego podpisania umowy. >>>>  

Stalprodukt 

Zarząd Stalproduktu podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2016 rok, w tym w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z tą propozycją dywidenda na akcję wyniesie 3 zł brutto, podała spółka. >>>>  

Atal

Akcjonariusze Atal zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 64,98 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,68 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. >>>> 

Budimex 

Oferta Budimeksu, warta 57,5 mln zł netto, została wybrana przez Polnord i Waryński w przetargu na generalne wykonawstwo III etapu inwestycji Stacja Kazimierz w Warszawie, podał Polnord. >>>> 

Atende

Zarząd Atende podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 7 27 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>